Phân Biệt Bạn Thù

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Được sinh vào đời làm người, mỗi người có một căn tính. Mỗi người được sinh trong một gia đình có cha, có mẹ. Mỗi gia đình thuộc về một giòng tộc. Mỗi gia đình thuộc về một làng xóm. Lớn lên, hầu hết được đi học, mỗi người thuộc về một trường học, lớp học. Vào đời ta đi làm ở những nơi chốn khác nhau. Ta sinh hoạt trong những môi trường, đoàn thể khác nhau. Tất cả những chi tiết trên làm nên căn tính con người ta. Ta hãnh diện với những môi trường ta đã và đang sống. Bằng mọi cách, ta bảo vệ tiếng tốt cho những môi trường ấy.

Ta hãnh diện là người Công Giáo. Là người Công Giáo, trước tiên ta là con cái Thiên Chúa và là con cái Đức Giêsu, sau đó ta là con cái trong Hội Thánh Công Giáo. Bằng mọi cách, ta luôn cố gắng sống xứng đáng để bảo vệ uy danh Thiên Chúa, Đức Giêsu và danh tiếng Hội Thánh.

Ông Gioan và các bạn ngày xưa cũng thế, được làm môn đệ Đức Giêsu các ông hãnh diện lắm. Các ông luôn cố gắng bảo vệ danh tiếng Thầy mình và cả nhóm. Chính vì thế, khi thấy có người không cùng nhóm nhân danh Thầy mình mà trừ quỷ các ông đã ngăn cản người ấy.

Các môn đệ Đức Giêsu cũng là những con người như chúng ta. Đầu óc con người giới hạn nên chỉ thấy gần mà khó nhìn xa. Khi thấy có người không thuộc nhóm mình mà lại lấy danh nghĩa Đức Giêsu mà trừ quỷ thì các ông nghi ngờ ngay.

Đức Giêsu thì không nghĩ thế nên Người dạy: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” Người ủng hộ ta phải là bạn ta.

Đối với Đức Giêsu, người không chống phá chúng ta là bạn chúng ta. Đức Giêsu không phán đoán con người theo vẻ bề ngoài. Vì Người biết những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn con người.

Đoạn Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta bài học là đừng đánh giá nhau theo vẻ bên ngoài. Là những con người giới hạn, chúng ta thường chỉ nhìn những hành động bên ngoài để đánh giá về một người. Đối với phần đông chúng ta, ai không cùng chí hướng với chúng ta có nghĩa là kẻ thù ta. Ai không đồng ý với ý kiến của ta có nghĩa là kẻ thù ta. Phán đoán như thế rất dễ sai lầm vì ta không để ý đến hoàn cảnh của một người.

Theo Đức Giêsu, người không cùng nhóm với ta chưa hẳn đã là kẻ thù của ta, nhưng những người và những sự vật làm ta sa ngã mới chính là kẻ thù của ta.

Ở đây ta thấy, ngay sau khi trả lời ông Gioan về việc không nên ngăn cản người không cùng nhóm làm phép lạ, Đức Giêsu dạy thêm hai điều. Thứ nhất, ai cho anh em một chén nước vì anh em thuộc về Đức Kitô, chắc chắn người ấy sẽ được trả công. Dạy như thế Đức Giêsu có ý nói, những người tuy không cùng nhóm với ta, nhưng không chống ta là ủng hộ ta, và công của những người ủng hộ ta thì lớn hơn công của những người cho ta chén nước. Vì tuy là những người tiêu cực, nhưng họ có công gián tiếp giúp ta trong việc bảo vệ căn tính.

Thứ hai, bất cứ người nào hay phần thân thể nào của ta làm cớ cho ta sa ngã thì phải dứt khoát từ bỏ nó ngay. Dạy như thế, Đức Giêsu có ý nói không phải người không theo ta là kẻ thù ta, nhưng những người làm ta sa ngã, những phần thân thể làm ta phạm tội mới là kẻ thù ta. Những người làm ta sa ngã cũng có thể chính là những người trong cùng một nhóm với ta.

Như thế, đoạn Tin Mừng hôm nay dạy ta thêm bài học nữa. Đừng lo sợ những người không cùng nhóm với ta. Tuy họ có vẻ là những người tiêu cực, nhưng họ không chống ta thì đã là bạn ta rồi. Vì mỗi người đều được tự do sống và làm những điều họ muốn, miễn là họ đừng làm hại người khác. Trái lại, có những người tuy cùng nhóm với ta, nhưng nếu họ là nguyên cớ để ta sa ngã phạm tội, họ mới chính là kẻ thù ta cần xa tránh. Vì những người này đã trực tiếp đẩy đưa ta vào đường xấu, làm mất căn tính tốt của ta và danh tiếng Hội Thánh.

Đức Giêsu có một thái độ rất dứt khoát đối với những người và những sự vật là nguyên cớ làm ta sa ngã. Chính vì thế Người đã đưa ra những ý tưởng mãnh liệt xem ra có vẻ hơi táo bạo để răn dạy ta. Mục đích Người muốn nhấn mạnh đến thái độ dứt khoát ta cần phải có là xa tránh những nguyên cớ làm ta sa ngã. Có dứt khoát xa tránh những nguyên cớ gây ra tội lỗi ta mới hòng có thể bảo vệ căn tính tốt đẹp của ta là con cái Đức Giêsu trong Hội Thánh Công Giáo.