Con Đường Khiêm Nhu

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa mở ra cho ta đường lối của Chúa Giêsu. Mỗi một người được kêu gọi làm môn đệ và bước đi theo con đường này. Tuy nhiên, lề lối suy nghĩ và hành động của các môn đệ cần phải được thanh luyện dần dà để mặc lấy Chúa Kitô.

Trong Tin Mừng hôm nay, ta thấy tính chất trần tục của lề lối suy nghĩ trong đầu óc các môn đệ Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu tiên báo Ngài sẽ bị nộp vào tay người đời, bị họ giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại, các môn đệ không hiểu được ý nghĩ của Chúa vì tâm trí của họ đang lẩn quẩn trong một lề lối suy nghĩ khác.

Cũng như nhiều người Do Thái đương thời, các môn đệ Chúa Giêsu mơ tưởng về một Vị Thiên Sai vinh quang, uy quyền theo khuôn khổ các vị anh hùng, vua chúa trần thế. Chính vì thế họ mong chờ Ngài lập vương quốc để họ được vinh dự ăn trên ngồi trước. Họ muốn làm những nhân vật tai to mặt lớn trong vương quốc đó. Bởi vậy, họ đã tranh cãi về việc sắp xếp thứ bậc giữa họ với nhau.

Cách suy nghĩ của họ đi ngược lại ý muốn của Chúa. Vì thế Ngài dạy bảo họ con đường của Ngài. Theo Ngài họ phải khiêm nhu. Đức tính này hàm chứa nhiều điều. Thứ nhất, người khiêm nhu không đặt mình làm trung tâm của mọi sự chú ý. Người khiêm nhu không tìm lợi lộc riêng cho chính mình. Người khiêm nhu không áp đặt ý kiến của mình lên tha nhân, nhưng góp ý và để người khác suy nghĩ mà chọn lựa.

Thứ hai, người khiêm nhu nhìn mọi người bình đẳng trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa, mọi sắp xếp thứ bậc, địa vị đều trở nên như cỏ rác, không có giá trị gì. Để nêu bật điểm này, Chúa Giêsu đã đem một em nhỏ đặt giữa các ông và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” Khi đặt em bé làm thí dụ điển hình, Chúa Giêsu đi ngược lại quan niệm đương thời của các môn đệ. Đối với họ, trẻ em không có giá trị gì. Trẻ em là sở hữu của người cha, lệ thuộc vào cha mẹ để sống còn. Trẻ em không có tiếng nói trước pháp luật. Chính các môn đệ cũng đã từng xua đuổi các em nhỏ, khi các bà mẹ đem chúng đến gần Chúa. Ngài đã ra tay can thiệp, quở trách các môn đệ, và bảo họ là Nước Trời dành cho những kẻ có tinh thần như các trẻ em. Bởi vậy, khiêm nhu là xem mọi người là hình ảnh của Chúa, là bạn hữu của mình.

Thứ ba, khiêm nhu hướng ta tới người khác và tìm cách đáp ứng nhu cầu của họ. Vì lý do này, khiêm nhu luôn đi tìm phục vụ lợi ích kẻ khác. Trong tinh thần đó, kẻ làm lớn phải là người hăng say phục vụ, vì chức vụ của họ không phải để thống trị hay vinh danh chính mình, nhưng là để bày tỏ lòng mến Chúa yêu người qua các việc làm cụ thể.

Đức tính khiêm nhu sẽ tạo ra những hiệu quả tốt đẹp cho các mối liên hệ xã hội. Hiệu quả đầu tiên là kiến tạo hiệp nhất. Khiêm nhu vừa tìm ích lợi cho mình vừa tạo lợi ích cho tha nhân. Nếu không tạo lợi ích cho tha nhân, thì cũng không làm hại đến lợi ích của họ.

Khi quyền lợi không bị căng thẳng, thì chia rẽ không xảy ra. Khi quyền lợi của mọi phía đều được tôn trọng, thì chắc chắn sẽ có hiệp nhất. Bởi lẽ công bình ngự trị trong các liên hệ tôn trọng lợi ích hỗ tương như thế.

Hiệu quả thứ hai là người khiêm nhu dễ nhìn thấy tài năng Chúa ban cho người khác. Như thế, tài năng này được sử dụng để đem lại ích lợi chung.

Hiệu quả thứ ba là không ganh tỵ. Người khiêm nhu biết rằng mình có khả năng, nhưng mình cũng có giới hạn. Mình chỉ biết và làm được một phần nào những dự tính trong đời mà thôi. Trong khi đó, tha nhân cũng có khả năng riêng của họ, và rất nhiều lần ta phải nhờ cậy đến sự đóng góp của họ.

Hiệu quả thứ tư là người khiêm nhu dễ cầu tiến vì biết lắng nghe và học hỏi nơi những người chung quanh. Việc lắng nghe và học hỏi sẽ giúp mở mang trí óc, để từ đó phán đoán khôn ngoan và hành động sáng suốt.

Hiệu quả thứ năm là tâm hồn bình an. Người khiêm nhu biết tôn trọng, lắng nghe và phục vụ. Kết quả của một lối sống như vậy là bình an và hạnh phúc vì không có dằn vặt trong lương tâm, không căng thẳng với người khác. Dù gặp khó khăn trên đời, tâm hồn họ vẫn được bình an vì biết rằng mình đi đúng con đường mà Đấng Tối Cao mong muốn.

Hôm nay ta xin cho mình cảm nhận ý nghĩa sâu xa của con đường khiêm nhu và noi theo Chúa Giêsu vì Ngài là khuôn mẫu tuyệt hảo về khiêm nhu và phục vụ. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”