Đón Nhận Thập Giá

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về sứ vụ Đức Kitô và trách nhiệm của những kẻ theo Người. Sau những ngày rao giảng và làm nhiều điều tốt đẹp trước mắt thiên hạ, Đức Giêsu muốn biết các môn đệ hiểu gì về Người. Để làm điều này, Đức Giêsu không trực tiếp hỏi thẳng các môn đệ xem các ông nghĩ Người là ai. Nhưng Đức Giêsu bắt đầu bằng cách hỏi các môn đệ xem đám đông nghĩ Người là ai. Những câu trả lời của đám đông thì khác nhau. Nhưng tựu chung, họ nghĩ Người là một trong những ngôn sứ. Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ nghĩ Người là ai, ông Phêrô đã tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Đấng Thiên Sai. Môn đệ là những người cận kề bên Đức Giêsu bấy lâu nay nên các ông mới có thể nhận ra Người.

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Đức Giêsu không có một phản ứng nào cả. Nhưng Người nghiêm cấm các ông không được nói với ai điều này. Ngay sau đó Đức Giêsu tiên báo lần thứ nhất về sự thương khó và sự chết Người phải chịu. Điều này hoàn toàn trái ngược với niềm mong đợi về Đấng Thiên Sai mà người Do Thái trông chờ. Chính vì thế ông Phêrô đã kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.

Đối với ông Phêrô và các bạn ông, Đấng Thiên Sai là niềm hy vọng của người Do Thái. Đức Kitô không thể phải chịu đau khổ và phải chết như thế được.

Đáp lại lời trách móc của Phêrô, Đức Giêsu nói với ông: “Xatan! Lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Đức Giêsu đã nặng lời gọi Phêrô là Xatan. Vì đối với Đức Giêsu, những hành động và lời nói có mục đích ngăn cản sứ vụ của Người cũng đồng nghĩa với những nỗ lực của Xatan trong việc làm cản trở ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho thế gian qua thập giá Người chuẩn bị đón nhận. Qua việc Người chịu chết trên thập giá, Đức Giêsu trở thành khí cụ đem lại sự sống cho thế gian. Những kẻ muốn theo Đức Giêsu cũng được mời gọi đón nhận vác thập giá mình mà theo Người.

Chúng ta là những người may mắn được biết Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Là những người tin theo Đấng Kitô, chúng ta cũng được mời gọi đón nhận vác thập giá mà theo Người. Đón nhận thập giá là đón nhận đau khổ. Đón nhận thập giá là sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi trong cuộc sống. Đón nhận thập giá là chấp nhận quên mình, từ bỏ chính mình để những người sống chung quanh ta có cơ hội được sống.

Sống quên mình, từ bỏ chính mình để những người sống chung quanh ta có cơ hội được sống không có nghĩa là sống thụ động, ngồi yên chờ chết. Nhưng ngược lại, sống là phải làm việc và làm những việc bác ái. Những việc làm của chúng ta phải có một mục đích duy nhất là xây dựng con người và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Để có xã hội tốt đẹp ta phải xây dựng con người tốt đẹp. Vì con người làm nên gia đình, Cộng Đồng và xã hội. Nói tóm lại, để có xã hội tốt đẹp ta cần những con người tốt đẹp. Con người tốt đẹp dám trực diện những thách đố của cuộc sống để xây dựng xã hội.

Để xây dựng những con người tốt đẹp, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã trực diện những thách đố của cuộc sống khi người nói về đức tin và những việc làm cụ thể của đức tin đối với những bất công xã hội.

Trong bài đọc hai, thánh Gia-cô-bê viết, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Người giải thích, khi thấy một người nghèo đói ta không giúp, mà chỉ ước muốn cho họ được có cơm no, áo ấm là chưa đủ. Nhưng ta phải giúp người ấy những thứ họ đang cần. Dưới sự hướng dẫn của đức tin, ta cần có hành động cụ thể để giúp đỡ người nghèo đói, kém may mắn hơn ta.

Chia cơm, sẻ áo cho những người nghèo đói trong xã hội đòi hỏi nhiều hy sinh. Mỗi lần ta chia sẻ với người nghèo đói là ta chấp nhận chịu thiệt thòi để người khác có cơ hội được sống. Mỗi lần ta chia sẻ với người nghèo đói là ta chấp nhận quên mình, vác thập giá mà theo chân Đức Kitô.

Trong thân phận con người ta sợ khổ, sợ thiệt thòi, sợ chết. Vì thế đã có nhiều lần ta không hoàn thành trách nhiệm của người có đức tin là vác thập giá mình mà theo chân Đức Kitô. Đừng nản chí nhưng hãy vững lòng tin. Vì ta có ông Phêrô là người vừa trước đó tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thế mà ngay sau đó ông lại vấp ngã vì không dám chấp nhận thập giá. Thế nhưng sau khi được ơn trở lại, Phêrô đã trung thành vác thập giá mình mà theo Đức Kitô cho đến chết, và chết trên thập giá.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin vững vàng và lòng can đảm, dám từ bỏ bản thân, vác thập giá mình mà theo chân Đức Kitô.