Thức Ăn Hằng Sống

Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu dạy chúng ta một việc cần thiết phải làm để được sống muôn đời. Đức Giêsu dạy: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”.

Trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ Đức Kitô đã làm cho bánh và rượu trở lên thịt và máu người, để những ai tin nhận mà ăn và uống sẽ được tham dự vào sự sống của Người. Sự sống của Người chính là sự sống muôn đời. Sự sống Người đạt được sau khi sống lại từ cõi chết.

Sau bữa ăn tối cuối cùng ấy, Đức Kitô đã hy sinh chịu chết để chuộc tội chúng ta. Người đã chết để chúng ta có cơ hội được sống. Vì Người hy sinh chết thay cho người tội lỗi, nên Người đã được Thiên Chúa cho sống lại muôn đời.

Theo đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu còn dạy: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Đức Giêsu ở lại trong ta để làm ta trở nên giống Người hơn. Một khi đã được trở nên giống Người, chúng ta được mời gọi sống như Người đã sống.

Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã quảng đại hy sinh mạng sống cho chúng ta có cơ hội được sống. Chúng ta cũng được mời gọi hy sinh mạng sống để những người sống quanh ta có cơ hội được sống.

Hy sinh mạng sống đây không hoàn toàn có nghĩa là phải chết về mặt thể xác. Hy sinh mạng sống đây có nghĩa là quên mình, là hạ mình, là tha thứ. Hy sinh mạng sống đây có nghĩa là cố gắng yêu thương tha nhân, nỗ lực xây dựng hòa bình để những người sống quanh ta có cơ hội được sống trong hạnh phúc.

Mỗi lần chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể là chúng ta lập lại bữa ăn tối cuối cùng ấy, bánh và rượu được dâng trên bàn thờ sẽ trở thành thịt và máu Đức Kitô. Mỗi lần chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể là lại thêm một lần Đức Giêsu thật sự tự hiến thân để chúng ta được sống. Vì thế, Bí Tích Thánh Thể là lời mời gọi ta đến sự sống muôn đời qua hai hành động: ăn thịt và uống máu Người trong hai hình bánh và rượu đã được truyền phép, và liên tục hy sinh mạng sống mình để mọi người sống quanh ta có cơ hội được sống. Làm được như thế, chúng ta sẽ được bảo đảm sự sống muôn đời.

Như thế, để đạt được sự sống muôn đời, có hai việc chúng ta phải làm. Thứ nhất, thường xuyên đón nhận Mình và Máu Đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Thứ hai, liên tục hy sinh mạng sống mình cho người anh chị em.

Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng dạy: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”

Lời dạy này cho ta thấy một hạnh phúc to lớn đang chờ đợi những người ăn mình và uống máu Con Người cách xứng đáng. Vì bên cạnh việc được chia sẻ sự sống muôn đời với Con Người, qua việc ăn thịt và uống máu Con Người cách xứng đáng chúng ta còn có hy vọng được thông phần sự sống của chính Thiên Chúa Ba Ngôi hằng sống. Sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn viên mãn và tràn đầy. Chính vì sự sống viên mãn này mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để chỉ cho con người tội lỗi con đường tìm về với sự sống muôn đời ấy. Con Người sống nhờ Chúa Cha. Con Người đã đến từ Chúa Cha. Con Người đã trở về với Chúa Cha là sự sống muôn đời. Những kẻ ăn thịt và uống máu Con Người cách xứng đáng chắc chắn cũng sẽ được kết hợp với sự sống muôn đời của Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp nhất toàn vẹn nhất. Qua việc đón nhận ăn mình và uống máu Con Người chúng ta hy vọng được hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế, Bí Tích Thánh Thể còn là lời mời gọi hiệp nhất với Chúa Ba Ngôi, lời mời gọi lên một với người anh chị em đang sống quanh ta. Mỗi lần đón nhận ăn mình và uống máu Con Người, ta diễn đạt ước muốn được tham dự vào sự hiệp nhất ấy. Muốn được tham dự sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi, ta cần sống hiệp nhất với người anh chị em. Nếu ta không sống hiệp nhất với người anh chị em, ta khó có thể được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp nhất. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi chỉ có sự hiệp nhất chứ không có chia rẽ.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết đón nhận Mình và Máu Chúa cách xứng đáng.