Đây Là Cơ Hội

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm C

Anh chị em quý mến,

Ta có thể nói, ở khắp nơi trên thế giới lúc nào cũng có thánh lễ đang được cử hành. Thánh lễ là bí tích hiện tại hóa việc Đức Giêsu chịu hiến tế để cứu chuộc nhân loại. Trong thánh lễ, sau phần truyền phép, linh mục chủ tế xướng: “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Cả Cộng Đoàn cùng đáp: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”. Như thế, lời tuyên xưng này có nghĩa Thiên Chúa đã đến, Người đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại và đã sống lại, và chúng ta đang mong chờ Người đến lần thứ hai.

Thiên Chúa đã đến cứu độ dân Người. Việc cứu độ đã hoàn tất. Những lời tiên báo của các tiên tri trong Cựu Ước đã được hoàn thành. Ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, được đặt tên là Giêsu, để cứu độ nhân loại. Theo thánh sử Luca, trong ngày Hài Nhi Giêsu được tiến dâng cho Thiên Chúa, Cụ già Si-mê-on đã vui vẻ xin Thiên Chúa cho được ra đi bình an vì chính mắt ông đã được nhìn thấy ơn cứu độ. Nữ tiên tri An-na đã dâng lời “cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem”. ( Luca 2: 22-38).

Đức Giêsu đã đến cứu độ nhân loại bằng chính cái chết của Người, mọi việc đã hoàn tất. Đúng lý ra, nhân loại phải được sống trong hạnh phúc. Nhưng thực tế thì không như thế. Thế gian vẫn còn nhiều lầm than. Nhân loại vẫn còn đang phải sống trong đau khổ. Chiến tranh và ôn dịch vẫn đang xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Đức Giêsu đã không chọn tự mình cứu độ nhân loại. Nếu muốn như thế, Đức Giêsu không cần phải làm người mà vẫn cứu độ được nhân loại. Nhưng Người không làm như vậy. Người muốn con người cùng hợp tác với Người trong việc cứu độ nhân loại. Vì chính con người đã bất tuân và phản loạn chống lại Thiên Chúa nên mới có đau khổ và sự dữ. Chính vì thế Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã yêu mến và tuân phục Thiên Chúa đến nỗi chấp nhận chết trên thập giá để dạy con người bài học yêu thương và tuân phục.

Hằng ngày, trong các thánh lễ chúng ta tuyên xưng việc Đức Giêsu sẽ trở lại. Đã hơn hai ngàn năm rồi nhưng Người vẫn chưa trở lại. Đối với những người đức tin yếu kém thì hình như họ đang mong chờ trong vô vọng. Trái lại, đối với những người có đức tin vững vàng thì khoảng thời gian chờ đợi này là cơ hội tốt cho họ. Có nhiều việc những tín hữu cần làm trong lúc mong chờ Đức Giêsu trở lại lần thứ hai. Trong những việc cần làm, có hai việc ta phải làm. Thứ nhất, sửa đổi đời sống mình để sẵn sàng đón Đức Giêsu trở lại. Thứ hai, góp phần xây dựng thế gian qua việc loan báo Tin Mừng, giúp thế gian sẵn sàng cho ngày Đức Giêsu trở lại lần thứ hai.

Đời sống mỗi tín hữu cần được sửa đổi hằng ngày. Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho biết những điều ta cần sửa đổi. “… anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, … anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.”

Bổn phận mỗi tín hữu là phải loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. (Mác-cô 13:10; Công Vụ Tông Đồ 1: 6-8). Để có thể loan báo Tin Mừng ta cần phải biết Tin Mừng. Sau đó ta cần phải sống Tin Mừng. Vì không phải ai cũng có thể rao giảng Tin Mừng cho người khác bằng lời nói. Phương thế rao giảng hay nhất vẫn là sống Tin Mừng.

Thế gian vẫn còn nhiều lầm than. Loài người vẫn còn chịu nhiều đau khổ. Chiến tranh vẫn đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Tất cả chỉ vì vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa. Còn nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa vì họ chưa biết Tin Mừng. Họ chưa biết Tin Mừng vì không có ai giảng cho họ. Họ chưa biết Tin Mừng vì vẫn còn nhiều tín hữu hiện đang sống ngược lại với Tin Mừng. Thế gian sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người cùng biết và sống Tin Mừng.

Hằng ngày ta luôn mong chờ Chúa đến. Mỗi năm ta có mùa Vọng. Như thế, mùa Vọng nhấn mạnh sự quan trọng của việc ta cần luôn tỉnh thức chuẩn bị chờ ngày Chúa đến lần thứ hai. Đây là cơ hội tốt để mỗi người nhìn lại đời sống và thái độ sống của mình đối với Tin Mừng.

Lạy Chúa, trong mùa Vọng này xin giúp con biết sửa mình cho xứng đáng để đón Chúa đến trong ngày lễ Giáng Sinh và trong ngày Chúa đến lần thứ hai.