Lương Thực Trên Đường

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Đề tài nổi bật của bài đọc một và bài Tin Mừng hôm nay là lương thực. Lương thực là điều cần thiết cho cuộc sống của con người. Lương thực đem đến sức sống cho người nhận lãnh. Xét theo một nghĩa nào đó thì cuộc đời là một cuộc hành trình đi về vĩnh cữu, về với nguồn cội của sự sống.

Bài đọc một mô tả cuộc hành trình của tiên tri Êlia đi về núi Khôrếp để gặp Thiên Chúa. Trên đường đi xuyên qua sa mạc, Êlia đói khát, mệt mỏi, nên ông ngã lòng và muốn chết đi cho rồi. Nhưng Thiên Chúa đã sai thiên sứ cung cấp bánh và nước để ông phục hồi sức lực mà tiếp tục lên đường.

Cuộc hành trình của Êlia cũng nhắc lại hình ảnh cuộc hành trình của Dân Do Thái trong sa mạc. Trên đường đi về đất hứa, họ cũng trải qua đói khát, gian nan. Họ muốn bỏ cuộc. Họ muốn quay về với cảnh nô lệ ở Ai cập chỉ vì miếng ăn miếng uống mà thôi. Chính Chúa cũng phù trợ họ. Ngài đã ban cho họ manna để lấy sức mà tiếp tục hành trình.

Nhưng lương thực cho Êlia cũng như cho dân Do Thái trong sa mạc chỉ có tính cách tạm thời. Đó là những thứ lương thực trần thế và chỉ dành cho mục đích đi đến đích điểm tại trần thế. Những thứ lương thực đó tự bản chất không có khả năng mang lại sự sống trường sinh, bởi vì chúng chỉ thích hợp cuộc sống trần thế mà thôi.

Con người được dựng nên không phải chỉ để sống cuộc sống trần thế. Ngược lại, con người được tạo dựng, kêu gọi và nâng đỡ để đi vào cuộc sống trường sinh với Đấng Sáng Tạo là Thiên Chúa.

Để giúp con người trong cuộc lữ hành về với nguồn sống, Thiên Chúa đã ban cho con người thứ lương thực khác siêu vượt hơn. Đó là bánh trường sinh, là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muốn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Chính Chúa Giêsu tự hạ mình để trở nên lương thực cho những ai tin vào Ngài. Qua hành vi tự hạ, Chúa đồng hành một cách thiết thân và cụ thể với dân Ngài. Như hai môn đệ trên đường Êmau, ta cũng luôn có Chúa đồng hành trong cuộc sống. Hai môn đệ kia được Chúa dạy dỗ, giải thích Kinh Thánh, nâng đỡ, khuyến khích. Từ đó họ tỉnh ngộ như vụt ra khỏi cơn mê dài của ngu muội và tuyệt vọng. Họ phấn khởi tiến bước trong niềm hy vọng và ý nghĩa mới. Cũng vậy, Chúa cùng đi với ta để dạy dỗ, hướng dẫn, nâng đỡ và khuyến khích trên mọi nẻo đường trần thế.

Mỗi lần đọc lời Chúa, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, mỗi lần rước lễ, mỗi lần chạm phải biến cố đặc biệt là một lần cảm nghiệm Chúa đồng hành với ta. Chúa trở thành lương thực cho ta. Chúa nuôi ta bằng lời của Ngài. Ta cần lời của Chúa, vì ta không chỉ sống bằng cơm bánh nhưng còn sống bằng lời Chúa. Khi rước lễ ta đón nhận chính Mình và Máu Chúa. Lời và Mình Máu Chúa đều là lương thực dẫn ta vào cõi trường sinh.

Hôm nay, đọc lời Chúa, ta ý thức rằng Chúa luôn đồng hành với ta trong cuộc sống. Ngài ban tặng Mình Máu để bồi bổ sức lực cho ta và để ta kết hiệp nên một với Ngài. Ngài ban lời Ngài cho ta để mở mắt cho ta, thức tỉnh ta đi cho đúng đường. Ngài chính là bánh hằng sống từ trời ban xuống để nuôi dưỡng ta trên đường đi về với Ngài. Xin cho ta luôn sốt sắng mở lòng đón nhận Chúa làm bạn đồng hành với ta.