Vinh Quang Thiên Chúa

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm B
Lễ Chúa Hiển Dung

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Hiển Dung. Đoạn Tin Mừng nói về việc Đức Kitô thay đổi dung mạo trước mắt các môn đệ thân tín. Hôm nay Đức Kitô tỏ cho các môn đệ thấy vinh quang Thiên Chúa trên dung mạo Người.

Sau khi tiên báo lần thứ nhất về sự thương khó Người sẽ phải chịu, Đức Giêsu lên núi cùng với ba môn đệ thân tín. Trước mắt các ông, Người thay đổi dung mạo. Việc này làm các môn đệ hoảng sợ. Từ đám mây, Thiên Chúa đã lên tiếng để trấn an các ông. Thiên Chúa phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

Trước mắt các môn đệ lúc ấy có ba người, Đức Giêsu, ông Ê-li-a và ông Mô-sê. Lời phán dạy “Đây là Con Ta yêu dấu” minh xác Đức Giêsu, con người vừa thay đổi dung mạo trước mắt các ông, chính là Con Thiên Chúa. Lời phán dạy “hãy vâng nghe lời Người” mời gọi các môn đệ hãy vâng nghe những điều Đức Giêsu dạy, kể cả việc Con Người sẽ phải chịu thương khó. Thiên Chúa không can thiệp vào việc chính Con Một sẽ phải chịu nhiều đau khổ và thử thách.

Vinh quang tỏa sáng từ dung nhan Đức Giêsu mà các môn đệ được thấy trên núi là vinh quang Thiên Chúa. Vinh quang ấy không thể chỉ sáng tỏ trên núi vắng, nhưng phải được chiếu giãi trên mọi người. Đức Giêsu, trong thân phận con người, phải xuống núi trở về với đám đông để hoàn tất công trình chuộc tội loài người. Vì Con Người đến “không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình vì mọi người” (Mc 10:45 ). Vì thế, ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Vinh quang Thiên Chúa sẽ được chiếu giãi trên mọi người qua sự chết và sống lại của Con Người.

Qua đoạn Tin Mừng, mỗi tín hữu được mời gọi để chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa được sáng tỏ qua dung mạo Đức Kitô. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để suy nghĩ về việc ta cũng có thể được chia sẻ vinh quang Thiên Chúa với Đức Kitô phục sinh. Vì trong thân phận con người, Đức Kitô đã chết và đã phục sinh vinh hiển. Mỗi người chúng ta cũng có thể chọn cho mình cái chết và phục sinh như Đức Kitô.

Để có thể được phục sinh vinh hiển với Đức Kitô ta cần trở nên giống Người. Muốn trở nên giống Đức Kitô, ta phải biết Người. Muốn biết Người, ta cần phải gần gũi Người. Ta phải học hỏi những điều Người dạy, những việc Người làm. Muốn học biết về Người, ta cần học biết Kinh Thánh. Không biết Kinh Thánh, ta không thể biết Người.

Ta cần có lòng yêu mến Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh chứa đựng những điều Người đã làm và đã giảng dạy. Kinh Thánh chứa đựng chính con người Đức Kitô. Vì thế, yêu mến Kinh Thánh là yêu mến chính Đức Kitô.

Để có thể trở nên giống Đức Kitô hơn ta cần sống như Người. Sống như Đức Kitô là làm theo những điều Người đã giảng dạy và đã sống. Sống như Người là sống quên mình vì người khác. Sống như người là chấp nhận chết đi cho những đòi hỏi của thân xác. Sống như Người là chấp nhận chết đi để cho những người sống chung quanh ta có cơ hội được sống.

Thế giới ta đang sống có rất nhiều thứ vinh quang. Tất cả những vinh quang này thuộc về thế gian. Trong thân phận con người Đức Giêsu cũng đã từng bị cám dỗ bởi những vinh quang này. Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng.

Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã có thể chiến thắng những cám dỗ của vinh quang thế gian nhờ đời sống kết hợp với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã có thể chiến thắng những cám dỗ nhờ biết rõ và trung thành với nhiệm vụ của mình. Trên hết, Đức Giêsu đã có thể chiến thắng những cám dỗ vì yêu thương loài người. Đức Giêsu đã dùng chính mạng sống mình để mở cho loài người tội lỗi con đường trở về với Thiên Chúa. Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã trở thành khí cụ để vinh quang Thiên Chúa được tỏa sáng qua cuộc đời phục vụ hiến thân của Người.

Mừng lễ Đức Kitô hiển dung, mỗi tín hữu được mời gọi sống như Người để vinh quang Thiên Chúa được tỏa sáng. Đức Giêsu đã yêu thương những người khốn cùng, đã chết cho những người tội lỗi để mọi người có thể nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta phục vụ người anh chị em, mỗi lần chúng ta biết hy sinh cho những người đang sống chung quanh là một lần chúng ta làm cho vinh quang Thiên Chúa được tỏa sáng.