Trách Nhiệm Người Môn Đệ

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Bài đọc một tuần này nói về hình ảnh đoàn chiên bị những mục tử gian ác làm cho thất lạc và tan tác. Qua miệng tiên tri Giêrêmia, Chúa hứa sẽ quy tụ đoàn chiên còn sót lại và sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh sợ và bị bỏ rơi nữa.

Ta có thể hiểu, mục tử là những người có trách nhiệm về đời sống tinh thần và vật chất của những người sống chung quanh. Những người lãnh đạo quốc gia là mục tử của dân chúng. Những người lãnh đạo tôn giáo là mục tử của tín hữu. Cha mẹ là mục tử của đoàn con. Thầy cô là mục tử của học trò. Mỗi người chúng ta là mục tử của những người sống chung quanh.

Đoạn Tin Mừng tuần trước nói về việc Đức Giêsu sai mười hai môn đệ ra đi rao giảng. Đoạn Tin Mừng tuần này nói về việc Đức Giêsu sai các môn đệ rút vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi. Đức Giêsu biết rõ những nhu cầu của con người. Sau những ngày làm việc mệt nhọc, các môn đệ cần được nghỉ ngơi. Vì thế, Đức Giêsu đã sai các môn đệ đi nghỉ.

Nghỉ ngơi sau những ngày dài làm việc là nhu cầu cần thiết của con người. Không nghỉ ngơi chúng ta sẽ không có sức để tiếp tục làm việc. Dù làm việc lao động hay trí thức chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Riêng đối với những môn đệ Đức Giêsu, việc nghỉ ngơi lại càng cần thiết hơn nữa. Việc nghỉ ngơi của các môn đệ Đức Giêsu thì không thuần là chỉ để dưỡng sức cho thân thể và đầu óc, đây còn là dịp để họ kết hợp với Thiên Chúa. Các môn đệ không thể rao giảng Tin Mừng Nước Trời nếu các ngài không liên tục tìm kiếm Thiên Chúa là Đấng ngự trên trời.

Chính Đức Giêsu, sau những lần rao giảng, cũng thường rút vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Những cơ hội nghỉ ngơi này giúp Đức Giêsu liên kết mật thiết hơn với Thiên Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài.

Khi sai các môn đệ rút vào nơi thanh vắng, Đức Giêsu cũng muốn được nghỉ ngơi. Vì thế Ngài cũng đã xuống thuyền với các môn đệ để đi đến một nơi thanh vắng. Nhưng khi bước ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám đông đang tìm kiếm Ngài và các môn đệ. Đức Giêsu chạnh lòng thương và ở lại với họ. Vì thấy đám đông đang tìm kiếm nên Đức Giêsu ở lại với họ. Vì thấy đám đông như bầy chiên không người chăn dắt nên Đức Giêsu đã ở lại và dạy dỗ họ nhiều điều.

Xã hội ngày nay vẫn có rất nhiều người bị bỏ rơi và đang đi tìm kiếm. Có những người tuyệt vọng vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Có những người già cả đang tìm kiếm sự thăm viếng. Có những người cô đơn đang tìm kiếm tình thương. Có những người tù tội đang tìm kiếm sự thông cảm. Có những người bệnh hoạn đang tìm kiếm sự an ủi. Có những đứa trẻ đang tìm kiếm sự thương yêu của cha mẹ. Tất cả những người này như những con chiên đang cần những mục tử tốt lành để hướng dẫn và bảo vệ họ.

Kitô hữu là những người tin theo Đức Giêsu. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ Đức Giêsu. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi ra đi mang hạnh phúc đến cho những người đang sống chung quanh. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta trở nên người mục tử tốt lành biết mang lại sự sống cho đàn chiên.

Trách nhiệm người môn đệ Đức Giêsu được tóm kết trong hai điểm. Một mặt, người môn đệ được mời gọi sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì người khác, như Đức Giêsu. Mặt khác, người môn đệ phải luôn biết dự liệu sao cho có thời giờ nghỉ ngơi, để có thể sống kết hợp với Thiên Chúa. Từ nơi Thiên Chúa người môn đệ sẽ nhận được sự sống để mang ra ban phát cho người khác. Vì môn đệ không thể cho đi cái mình không có.

Mục tử tốt lành biết chăm lo cho đàn chiên. Mỗi gia đình là một đàn chiên. Mỗi khu xóm là một đàn chiên. Mỗi cộng đồng và xứ đạo cũng là những đàn chiên. Theo tinh thần bài đọc một hôm nay, ta có thể hiểu, trong những gia đình, khu xóm, cộng đồng có sự đoàn kết, mọi người gắn bó yêu thương nhau, ta biết ở giữa họ đang có những mục tử tốt lành. Nơi đâu chỉ có chia rẽ, hận thù, nơi ấy đang cần những mục tử tốt lành, luôn biết sống kết hợp với Chúa để được Ngài hướng dẫn và thông ban sự sống.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết sống xứng đáng là môn đệ Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa để có thể nhận được sự sống nơi Chúa và sẵn sàng hy sinh cho người anh chị em.