Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A

Anh chị em thân mến,

Khi hồi niệm về ngày ta lãnh nhận Bí Tích Thêm sức, ta nhớ lại khi Đức Giám Mục xức dầu thánh hiến lên trán ta và nói: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”. Ta thưa: “Amen”. Đoạn ngài vả nhẹ vào má ứng viên và nói: “Bình an cho con”. Ta thưa: “Và ở cùng cha”.

Hai cử chỉ đơn giản trong nghi thức Thêm sức chứa đựng ý nghĩa sâu xa, nhất là hôm nay khi chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ấn tín là con mộc để đóng vào các giấy tờ hành chánh làm cho các giấy tờ có giá trị luật pháp hoặc làm tăng thêm hiệu lực của chúng. Chỉ những người nắm chức vụ chính thức tương xứng mới có thẩm quyền đóng mộc. Ấn tín theo nghĩa thiêng liêng trong Bí Tích Thêm Sức muốn nói rằng người nhận lãnh Bí Tích này được bổ nhiệm vào chức vụ làm chứng cho Chúa. Trách nhiệm luôn đi theo với quyền lợi. Do đó để làm chứng một cách hữu hiệu, người này được ban ơn Chúa Thánh Thần để Ngài phù trợ họ trong trách nhiệm của mình.

Khi nhận lãnh trách nhiệm, thông thường ta cảm thấy lo âu không nhiều thì ít. Nhận lấy trách nhiệm làm chứng cho Chúa, sống thực sự giáo huấn của Chúa thì quả thực là một trách nhiệm lớn lao. Cho nên, ta cần sự bình an. Ta cần sự khuyến khích để vững tin tiến bước trong công tác đã được trao phó. Vì thế cho nên, Đức Giám Mục cầu chúc cho ta được ơn bình an. Thực ra, đón nhận Chúa Thánh Thần là đón nhận sức mạnh tinh thần Ngài ban. Chúa Thánh Thần làm cho an tâm tiến bước. Ngài soi sáng cho ta biết việc phải làm và ban cho ta can đảm để thực hiện những gì mình nhận thấy là phải lẽ.

Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cũng thế. Ta đọc thấy Chúa Giêsu hiện ra giữa các môn đệ và ban bình an cho họ. Ngài cũng thổi hơi vào họ để ban Thánh thần cho họ. Tự nhiên họ không còn lo âu hoảng hốt nữa. Bù lại, họ vui mừng phấn khởi. Trong hoàn cảnh đó, Chúa sai họ đi làm chứng cho Ngài. Mặc dù ta không chính thức gọi cuộc gặp gỡ này là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhưng việc Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” cũng là một cách thức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ để phù trợ họ trong công việc rao giảng Tin Mừng và thông đạt ơn tha thứ của Chúa đến với mọi kẻ tin.

Hành động thổi hơi để ban Thánh Thần cũng là một hành vi sáng tạo, bởi vì sáng tạo là đưa vào thế giới một trật tự mới từ trong hỗn độn rối loạn. Các Tông Đồ sợ hãi, đóng kín cửa, không biết phải làm sao. Tình trạng đó là một hoàn cảnh rối loạn, hỗn độn. Sau khi nhận lấy Thánh Thần, họ được biến đổi thành những con người mới, có sức mạnh tinh thần, có hướng đi, có trách nhiệm và có ý nghĩa cho cuộc sống cá nhân và tập thể. Từ đó họ sống lý tưởng của mình cho đến cuối cuộc đời.

Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Giêrusalem trong ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái cũng là một cuộc sáng tạo. Các Tông Đồ được ban cho khả năng ăn nói để truyền đạt Tin Mừng. Cái đặc biệt ở đây là bất cứ ai thuộc quốc gia, văn hóa hay ngôn ngữ nào cũng đều hiểu được lời các ngài rao giảng. Như thế tất cả đều nối kết với nhau thành một trong Chúa Thánh Thần.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ta cũng cầu xin cho mình được ý thức trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa mà ta nhận lãnh khi Rửa Tội và được tái xác nhận trong Bí Tích Thêm Sức. Ta xin cho mình được mở tâm hồn để lắng nghe sự soi sáng, dẫn dắt, thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để ta thực sự chu toàn trách nhiệm chứng nhân. Một điều quan trọng là xin cho ta được lắng nghe thứ ngôn ngữ quan trọng nhất, đó là tiếng nói của tình yêu. Ta hãy lắng nghe tiếng lòng của Chúa, của ta và của tha nhân. Chỉ khi nào ta được cảm nhận sâu xa của tiếng lòng thì lúc đó ta mới có thể vượt qua các hàng rào ích kỷ, thành kiến, tham vọng, ganh tỵ, sợ hãi và tự ty để sống cho Chúa và cho nhau trong tình hiệp thông.

Xin Chúa Thánh Thần hiện xuống trong cõi lòng của ta để đổi mới con người của ta và canh tân bộ mặt thế giới. Đó là công cuộc sáng tạo vẫn cần được diễn tiến không ngừng cho đến khi Nước Chúa được hiển trị.