Giữ Điều Răn Của Chúa

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Lời này tuy quen thuộc nhưng chứa đựng nội dung sâu xa cho đời sống người của ta.

Khi ta có lòng yêu mến sâu xa đối với bất cứ người nào, ta tự nhiên cảm thấy cần làm những việc tốt đẹp cho người mà ta yêu mến. Ta muốn thấy người đó hài lòng, vui sống, hạnh phúc. Và niềm vui của họ đem lại niềm vui cho ta. Bởi lẽ, người mà ta có lòng yêu mến đã đi vào cuộc đời của ta. Hay nói cách khác, kẻ đó đã trở nên một phần đời của ta. Kẻ đó đem lại phần nào ý nghĩa, hy vọng, chiều hướng và động lực cho các việc làm của ta. Tận căn trên cõi đời này, dù gián tiếp hay trực tiếp, dù ý thức hay vô thức, lòng mến vẫn là động lực bên dưới mọi hành động của ta. Hằng triệu người đổ xô về Roma để giã biệt Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đủ nói lên điều đó. Do đó bàng bạc trong các hành động tốt lành của con người luôn có sự hiện diện của tình yêu ở nhiều cấp độ khác nhau, tùy theo từng mối liên hệ và hoàn cảnh của người trong cuộc.

Theo giòng tư tưởng trên, ta hướng về mối liên hệ giữa mình với Chúa Giêsu Kitô. Việc giữ các điều răn của Chúa có thể thực thi vì sợ hãi, sợ hỏa ngục. Tuy nhiên hành động theo sợ hãi thì không bao giờ thăng tiến trong đức tin. Đức tin chỉ trưởng thành trong tình yêu của ta đối với Chúa. Có tình yêu đối với Chúa thì việc thực thi các điều răn của Chúa sẽ đem lại ý nghĩa cho đời sống của ta. Thực vậy khi ta có lòng mến sâu xa đối với Chúa, thì tự nhiên ta cảm thấy mình cần làm mọi việc lành phúc đức do sự hướng dẫn của luật Chúa. Như thế luật Chúa không còn là gánh nặng nhưng là phương cách giúp ta tỏ bày tâm tình của mình đối với Đấng mà mình yêu mến. Chỉ khi nào ta có lòng yêu mến Chúa thì ta mới thấy rằng Chúa là ý nghĩa của đời mình. Ta mới cảm nghiệm sâu xa, thiết thân và cụ thể rằng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Đó là mục đích của đức tin: hiệp thông với Chúa và trong Chúa ở đời này và viên mãn trong đời sau.

Giữ các điều răn của Chúa là điều quan trọng, vì tình yêu đối với Chúa đòi hỏi việc làm. Tuy nhiên thỉnh thoảng ta cần dành ra thời giờ để nhìn lại cuộc sống. Lúc đó ta mới thấy mình đang làm gì. Nếu không có những lúc nhìn lại như thế, ta sẽ lâm vào tình trạng mến Chúa theo lối máy móc vô hồn. Lý tưởng nhất vẫn là mỗi ngày nên có một khoảng thời gian yên lặng để suy niệm, nhờ đó ta nhìn lại mối liên hệ giữa ta với Chúa và tha nhân trong một ngày qua.

Giữ các điều răn của Chúa bao trùm mọi phạm vi của đời sống. Tư tưởng, thái độ, lời nói, hành động đều phải biểu lộ tâm tình yêu mến Chúa. Tư tưởng luôn luôn là nguồn gốc của hành động. Do đó, tư tưởng phải tốt, chứa đựng lòng mến Chúa yêu người, thì hành động mới thích đáng. Không thể nào có hành động tốt, lời nói tốt, thái độ tốt nếu không có tư tưởng tốt. Do đó, mỗi người tín hữu có bổn phận phải nuôi dưỡng tâm trí mình bằng những tư tưởng lành mạnh để sống cuộc đời lành mạnh.

Giữ các điều răn của Chúa không phải chỉ nhắm vào các việc lớn lao, nhưng là mọi việc tốt lành. Việc làm dù nhỏ mọn đến đâu nhưng nếu là tốt và làm với lòng mến Chúa yêu người thì vẫn có giá trị và có tầm quan trọng cho đời sống của ta. Thực ra, cuộc sống toàn là các việc nhỏ nhặt hằng ngày. Ngay cả những việc vĩ đại vẫn là những hành động nhỏ nhặt hay một cụm các việc làm nhỏ nhặt mà thôi. Vì thế, trung thành trong việc nhỏ, thì trung thành trong việc lớn. Ai chu toàn hết trách nhiệm trong việc nhỏ, thì cũng làm việc hết mình trong việc lớn. Do đó, ai mến Chúa trong việc nhỏ thì cũng mến Chúa trong việc lớn. Cho nên, ta cần nhớ rằng hễ đã nhận trách nhiệm thì phải chu toàn cho đến cùng, vì cẩu thả nói lên tính lười biếng, ích kỷ và thiếu lòng mến Chúa yêu người. Ta cần nhớ rằng mỗi việc làm của mình luôn có tầm ảnh hưởng đến người khác. Việc làm tận tâm của ta sẽ làm cho sinh hoạt gia đình, đoàn thể, họ đạo, cộng đồng, xã hội điều hòa. Việc làm cẩu thả của ta sẽ gây rắc rối cho sinh hoạt của tập thể chung quanh. Như thế, việc giữ các điều răn của Chúa đòi hỏi ta có ý thức trách nhiệm, biết lịch sự, biết tôn trọng kẻ khác, có tinh thần cộng tác, có đầu óc cởi mở và luôn nhắm tới lợi ích chung trong tình hiệp thông với Chúa và với anh chị em chung quanh.

Ta hãy xin cho mình có tâm tình mến Chúa sâu xa và thực thi các điều răn của Chúa với hết tâm hồn.