Trung Gian Sự Sống

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc Âm hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu nói về sự khác biệt giữa những người chăn chiên và những kẻ ăn trộm chiên. Người chăn chiên luôn qua cửa để vào chuồng chiên. Những kẻ ăn trộm chiên thì không dám qua cửa mà vào, nhưng trèo vào chuồng chiên bằng lối khác. Phần hai, Chúa Giêsu nói: “Tôi là cửa cho chiên ra vào”.

Để có thể hiểu phần nào những điều Chúa dạy ta cần biết qua về sinh hoạt của những người chăn chiên thời đó. Tại Palestine người ta nuôi rất nhiều chiên. Chiên được nuôi thành từng đàn và do một người chăn chiên săn sóc. Ban ngày, những người chăn chiên dẫn những đàn chiên của mỗi người đến các đồng cỏ để chiên được tự do ăn cỏ. Ban đêm, những người chăn chiên dẫn các đàn chiên của mình vào một cái chuồng chung ở giữa đồng cỏ và chia phiên nhau canh gác ở ngay cửa ra vào. Nếu những con chiên không vào chuồng mỗi đêm chúng có thể bị thú dữ bắt ăn thịt. Buổi sáng, những người chăn chiên qua cửa để vào chuồng và gọi tên các con chiên trong đàn của mình. Những con chiên đã quen tiếng người chăn chiên nên đi theo ra khỏi chuồng để đi đến những đồng cỏ. Những tên trộm cướp không dám qua cửa mà vào vì sợ gặp người gác cửa. Như vậy vai trò của người gác cửa chuồng chiên rất quan trọng. Ta có thể nói người gác cửa chuồng chiên cũng chính là cửa chuồng chiên, để cho chiên ra vào.

Trong điều kiện sống như vừa nói ở trên, cửa chuồng chiên rất là quan trọng đối với sự sống của những con chiên. Để có thể tồn tại, những con chiên cần phải đi qua cửa chuồng mỗi ngày. Ban ngày chúng phải đi qua cửa để ra ngoài kiếm thức ăn. Nếu những con chiên cứ ở mãi trong chuồng, chúng không thể sống được vì không đủ cỏ cho chúng ăn. Ban đêm những con chiên phải đi qua cửa mà vào chuồng để tìm sự an toàn. Nếu những con chiên ra ngoài kiếm ăn mà không trở lại chuồng mỗi đêm, chúng sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế ta có thể nói, cửa chuồng chiên chính là phương tiện cung cấp và bảo vệ sự sống cho những con chiên.

Chúa Giêsu nói: “Tôi là cửa cho chiên ra vào”. So sánh bản thân mình với cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu muốn nói chính Ngài là trung gian cung cấp và bảo vệ sự sống cho những con chiên. Như những con chiên, người tín hữu muốn tìm và phát triển đời sống tâm linh cần phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Vì chính Ngài là “Cửa” và là Đấng “đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào”. Như vậy có nghĩa Chúa Giêsu vừa là cửa để bảo vệ sự sống những tín hữu, vừa là cửa dẫn đưa ta đến những đồng cỏ xanh rì để ta được “sống dồi dào”.

Chúa nhật tuần này Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi. Cầu cho ơn gọi đây là cầu cho có nhiều người đáp lại tiếng Chúa mời gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Ta cũng có thể hiểu cầu cho ơn gọi đây là cầu cho mọi người biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi sống đời tốt lành như Chúa mong muốn. Thật vậy, trong cuộc sống mỗi người, chúng ta đều có bổn phận phải sống đời tốt lành. Hơn thế nữa, chúng ta còn có trách nhiệm trở thành phương tiện cung cấp và bảo vệ sự sống cho những người sống chung quanh.

Cầu nguyện cho ơn gọi là cầu cho có nhiều người biết đáp trả lại tiếng Chúa gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Cầu nguyện cho ơn gọi là cầu nguyện cho các Linh mục, Tu sĩ luôn biết là những phương tiện xứng đáng của Chúa để phục vụ đàn chiên Chúa. Để có thể trở thành những phương tiện tốt lành, người Linh mục, Tu sĩ cần phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Mối liên hệ mật thiết này sẽ giúp Linh mục, Tu sĩ trở nên tốt hơn. Người Linh mục, Tu sĩ tốt lành biết bảo vệ đàn chiên, sẵn sàng hy sinh vì đàn chiên Chúa. Người Linh mục, Tu sĩ tốt lành biết dẫn đưa đàn chiên Chúa tới những đồng cỏ xanh rì để chúng được “sống dồi dào”.

Cầu nguyện cho ơn gọi còn là cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Dù theo ơn gọi nào ta cũng được mời gọi trở thành những người tốt lành. Dù theo ơn gọi nào ta cũng được mời gọi trở nên người biết bảo vệ sự sống và hạnh phúc của con người, trước tiên là những người trong gia đình. Dù theo ơn gọi nào ta cũng được mời gọi sống xứng đáng như Chúa mong muốn, để qua ta, những người sống quanh ta có thể tìm được sự sống và được “sống dồi dào”.

Lạy Chúa, con chỉ là phương tiện trong tay Chúa. Xin Chúa giúp con biết sống đời tốt lành, để mọi người có thể nhận ra Chúa qua những lời con nói và những việc con làm.