Quyền Năng Thiên Chúa

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B

Anh chị em quý mến,

Chúng ta đang ở vào những ngày cuối của mùa Vọng. Trong tuần thứ hai và thứ ba mùa Vọng, ta đã được nghe những đoạn Tin Mừng nói về thánh Gioan Tiền Hô. Đoạn Tin Mừng tuần thứ hai trình bày thánh Gioan là người dọn đường Chúa đến. Đoạn Tin Mừng tuần thứ ba giới thiệu thánh Gioan như một chứng nhân của ánh sáng. Qua hai đoạn Tin Mừng đó ta rút ra được những bài học quan trọng là ta cần sửa mình sống chân thành và khiêm nhường. Chúng ta cần sống chân thành để cuộc sống được ngay thẳng, dọn đường Chúa đến. Chúng ta cần sống khiêm nhường để mọi người có thể nhận ra ánh sáng Chúa.

Đoạn Tin Mừng hôm nay giới thiệu hình ảnh Thiên Thần truyền tin. Qua đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Mẹ Maria là người rất chân thành và khiêm nhường. Trong cuộc sống, Mẹ luôn chân thành tìm kiếm thánh ý Chúa. Khi Thiên Thần truyền cho Mẹ một tin, tưởng như không thể xảy ra được, Mẹ đã khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa. Mẹ đón nhận thánh ý Chúa vì Mẹ tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa. Mẹ đã để quyền năng Thiên Chúa bao phủ Mẹ.

Trước khi được quyền năng Thiên Chúa bao phủ, Mẹ Maria chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Qua tiếng xin vâng, quyền năng Thiên Chúa đã biến đổi Mẹ. Sau khi được quyền năng Chúa bao phủ, Mẹ đã trở nên một tạo vật mới. Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã trở nên Mẹ Đức Kitô. Mẹ đã trở nên Mẹ Hội Thánh vì Hội Thánh chính là thân thể Đức Kitô. Mẹ đã trở nên dụng cụ để Chúa đến với mọi người. Mẹ đã trở thành người mang bình an và hạnh phúc đến cho nhân loại.

Lời thánh Gioan mời gọi mọi người sám hối, chuẩn bị đường Chúa đến cho ngay thẳng, hình như càng lúc càng cấp bách, nhất là vào những ngày cuối mùa Vọng. Nhưng hình như lời mời gọi của ngài không làm bận tâm chúng ta lắm. Chúng ta không bận tâm lắm về những lời mời gọi của thánh Gioan vì có một số người trong chúng ta không có thời giờ để lắng nghe. Có một số người trong chúng ta quá bận rộn vì còn lo sinh kế gia đình. Có một số người trong chúng ta quá bận rộn vì còn mải mê chạy theo những ham muốn của thân xác.

Chúng ta đang loay hoay với cuộc sống. Chúng ta đang bận tâm với những nhu cầu hàng ngày. Chúng ta đang mải mê theo đuổi những danh vọng trần thế. Dù đang loay hoay bận rộn với bất cứ chuyện gì, mục đích chính của chúng ta cũng vẫn là đi tìm sự sống và hạnh phúc cho bản thân cũng như cho những người sống chung quanh. Tiếc thay, đời sống trần thế và những hạnh phúc thế gian chúng ta đang tìm kiếm thì rất mong manh và tạm bợ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Mẹ Maria, biết luôn chân thành và khiêm nhường tìm kiếm Chúa để được sống và được hạnh phúc. Muốn được như thế, chúng ta cần tấm lòng thành khẩn để gặp được Chúa. Chúng ta cần có tâm hồn ngay thẳng để tìm gặp Chúa. Chúng ta cần có tâm hồn bình an để tìm gặp Chúa. Ngày nào chúng ta chưa có lòng thành khẩn, chúng ta khó tìm gặp Chúa. Ngày nào tâm hồn chúng ta còn chưa ngay thẳng, chúng ta khó tìm gặp Chúa. Ngày nào tâm hồn chúng ta còn quá nhiều âu lo, chúng ta khó tìm gặp Chúa.

Mùa Vọng mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Hãy để quyền năng Thiên Chúa bao phủ con người chúng ta qua những lời giáo huấn của Hội Thánh. Hãy để quyền năng Thiên Chúa bao phủ chúng ta qua các phép Bí Tích. Hãy để quyền năng Chúa bao phủ chúng ta để đổi mới con người chúng ta. Chính nhờ quyền năng Thiên Chúa chúng ta sẽ trở thành những tạo vật mới.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Qua những lời giáo huấn của Hội Thánh và các phép Bí Tích, xin quyền năng Thiên Chúa bao phủ con, biến đổi con thành tạo vật mới. Xin dùng con như khí cụ đem lại bình an và hạnh phúc cho nhân loại.