Hãy Canh Thức

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Chúng ta vừa bước vào tháng Mười Một, tháng cầu cho các linh hồn. Trong tháng này, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhớ đến các linh hồn để cầu nguyện cho họ. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bằng hữu chúng ta, những người đã yên nghỉ trong Chúa. Chúng ta tin rằng có rất nhiều người trong số những người thân yêu của chúng ta đang yên nghỉ trong Chúa, giờ đây linh hồn họ đang được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng tin rằng còn có những linh hồn giờ đây vẫn chưa được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban, vì những thiếu sót của thân phận con người. Vì thế, giờ đây họ vẫn còn xa cách Chúa và ta cần cầu nguyện cho họ. Tháng Mười Một cũng còn là thời gian để mỗi người chúng ta suy nghĩ về thân phận con người phải chết của mình.

May mắn cho chúng ta là những người có niềm tin vào Đức Giêsu. Chúng ta tin rằng, sau khi chết chúng ta sẽ được sống lại với Người. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca có viết: người không muốn chúng ta buồn phiền vì số phận phải chết, như những người không có niềm hy vọng. “Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu.”

Để bảo đảm sự sống lại và hạnh phúc đời sau, Đức Giêsu mời gọi chúng ta canh thức. Trong thân phận con người, tất cả chúng ta sẽ phải chết. Trong lúc chúng ta chờ đợi sự chết của thân xác, chúng ta được mời gọi canh thức. Chúng ta chờ đợi sự chết của thân xác, cũng giống như mười cô trinh nữ chờ đợi chú rể trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Ta không thể biết trước ngày giờ chết. Điều quan trọng là chúng ta canh thức và sẵn sàng đầy dầu.

Năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô trinh nữ khờ dại là hình ảnh những người tin vào Chúa. Trong Hội Thánh luôn có những người khôn ngoan và những người khờ dại. Những người khôn ngoan luôn biết canh thức và chuẩn bị cho mình có đủ dầu trong lúc họ đang trông chờ ngày đón Chúa. Dầu ở đây có nghĩa là những công việc tốt lành mỗi người chúng ta làm khi còn sống. Theo Phúc âm thánh Matthew 25: 31-46, khi Thiên Chúa phán xét, Người sẽ phán xét mỗi người tùy theo những việc tốt lành chúng ta làm khi còn sống ở đời này. Những việc tốt lành ấy là, theo lời Đức Giêsu: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. Khi ấy, những người lúc còn sống có làm việc bác ái sẽ được chói sáng như những ngọn đèn còn dầu. Ngược lại, những người lúc còn sống không làm việc tốt lành sẽ trở lên tăm tối như những ngọn đèn không có dầu.

Để có sức mà canh thức, để có khôn ngoan sáng suốt mà lo liệu cho có đủ dầu trong lúc chúng ta đang chờ ngày gặp Chúa, ta cần nghỉ ngơi. Để có thể có thời giờ nghỉ ngơi ta cần tránh những cám dỗ dễ làm ta mệt mỏi. Ta cần có sự nghỉ ngơi thể xác cũng như tâm hồn.

Thân xác ta cần nghỉ ngơi. Để thân xác được nghỉ ngơi không bị mệt mỏi, dẫn đến mê ngủ, ta cần có điều độ trong đời sống và công việc làm. Những đam mê vật chất cách quá đáng dễ làm ta tối mặt. Những đam mê việc làm cách quá đáng dễ làm thân xác mệt mỏi, dẫn đến buồn ngủ.

Tâm hồn ta cần nghỉ ngơi. Áp lực của những đam mê dễ làm tâm hồn ta căng thẳng. Khi tâm hồn ta bị căng thẳng quá đáng thân xác ta cũng dễ bị mệt theo. Khi thân xác mệt mỏi ta dễ bị mất cảnh giác. Tóm lại, để có thể canh thức, tâm hồn ta cũng cần nghỉ ngơi. Đó là lý do tại sao ta cần lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi với Chúa.

Kết luận dụ ngôn, Đức Giêsu dạy: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” Đức Giêsu không chỉ mời gọi ta tỉnh thức. Nhưng còn hơn như thế nữa, Ngài mời gọi ta canh thức. Như người lính canh, ta cần luôn tỉnh thức và cảnh giác ngóng trông. Ta không thể chỉ tỉnh thức cách thụ động nhưng phải làm việc lành, luôn sẵn sàng dầu.

Tháng Mười Một là tháng cầu cho các linh hồn. Tháng Mười Một cũng còn cho ta cơ hội để suy nghĩ về sự chết và sự sống đời sau. Lạy Chúa, xin giúp con biết luôn canh thức trên con đường lữ hành về Quê Trời.