Yêu Người Như Chính Mình

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Hôm nay người ta lại thử Đức Giêsu. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho những người thuộc nhóm Xa-đốc phải câm miệng, một người thông luật trong nhóm Pha-ri-sêu đã thử Ngài về Luật Mô-sê. Người ấy hỏi: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Đây là câu Đức Giêsu trả lời người thông luật thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Đây cũng điều Đức Giêsu muốn dạy chúng ta, những người theo Ngài. Là những người tin theo Đức Giêsu, ta luôn mong muốn sống theo lời chỉ dạy của Ngài. Hôm nay, nhận được lời giáo huấn này, ta tự hỏi phải làm thế nào để có thể: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Rồi ta cũng tự hỏi: yêu người thân cận như chính mình nghĩa là phải yêu làm sao.

Lời giáo huấn của Đức Giêsu cao rộng quá. Câu trả lời gồm tóm tất cả Lề Luật Mô-sê. Muốn thực hành giáo huấn này ta phải làm sao? Dưới đây là một vài suy tư chủ quan nhằm giúp những người không thể tự tìm cho mình ý nghĩa câu trả lời của Đức Giêsu.

Thứ nhất là yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Về điều này ta có thể hiểu Đức Giêsu muốn dạy ta phải yêu Chúa bằng tất cả con người của ta. Yêu Chúa bằng tất cả con người của ta có nghĩa là ta để tình yêu Chúa điều khiển đời sống ta. Từng giờ từng phút trong đời sống, mỗi việc ta làm, từng lời ta nói phải được hướng dẫn bởi tình yêu Chúa. Khi yêu ta muốn làm vui lòng người yêu. Mỗi lần ta làm sáng danh Chúa, để mọi người có thể nhận biết Chúa, là ta đã làm Chúa vui lòng.

Thứ hai là yêu người thân cận như chính mình. Muốn hiểu yêu người thân cận như chính mình có nghĩa gì, ta phải đặt mình vào hoàn cảnh những người thân cận sống chung quanh ta. Là người ai cũng muốn được hạnh phúc. Ta luôn mong được hạnh phúc. Người thân cận của ta cũng mong được hạnh phúc. Ta luôn mong được yêu thương, người thân cận của ta cũng mong được yêu thương. Ta luôn mong được no ấm, người thân cận của ta cũng mong được no ấm. Ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất, người thân cận của ta cũng luôn mong như thế. Vậy, nếu ta luôn mong được yêu thương, hạnh phúc ta cũng phải cố gắng yêu người thân cận và tạo hạnh phúc cho người thân cận.

Ngược lại với yêu thương là thù ghét. Đừng thù ghét ai! Không ai muốn bị thù ghét. Ta không muốn bị ai thù ghét. Người thân cận của ta cũng không muốn bị ai thù ghét. Vì bị thù ghét thì cô đơn và đau khổ lắm. Vậy thì tốt nhất là đừng thù ghét nhau.

Có nhiều lý do làm ta thù ghét nhau, sau đây là một vài gợi ý điển hình. Ta thù ghét nhau vì ghen tức. Ta thù ghét nhau vì những xung đột, hiểu lầm. Thông thường, ta ghen ghét nhau vì ta hay so sánh. Ta thường nghĩ rằng người khác khá hơn ta, vì thế nên ta ghen. Tại sao lại phải nghĩ thế? Tất cả khả năng ta có là do Chúa ban, mục đích là để kiến tạo hạnh phúc bản thân và cho tha nhân. Ta nên tránh so sánh. Đương nhiên trong cuộc sống, ai cũng có ưu, khuyết điểm.

Ta thù hận nhau vì độc đoán. Ta thường thù hận nhau vì nghĩ rằng người khác không nghe lời và làm theo ý ta. Tại sao lại nghĩ như thế? Trí khôn ta có là do Chúa ban, mục đích là để tìm kiếm hạnh phúc chung. Ai cũng có trí khôn. Đừng bắt người khác phải theo ý mình. Đừng độc đoán, nhưng hãy có tâm hồn quảng đại để cuộc sống chung được hài hòa.

Ai cũng muốn được yêu thương. Ta luôn muốn được mọi người yêu thương. Người thân cận ta cũng muốn được yêu thương. Chính vì thế Đức Giêsu mời gọi ta: phải yêu người thân cận như chính mình. Ta yêu người thân cận. Người thân cận yêu ta. Mọi người yêu thương nhau. Được như thế, Danh Chúa sẽ được cả sáng. Nhờ đó những người chưa nhận biết Chúa sẽ có thể nhận ra Chúa qua đời sống yêu thương của ta. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu dạy điều răn thứ hai cũng giống như điều răn đầu. Và chúng ta cũng thường xuyên nhắc nhở nhau điều này qua lời kinh: Mười điều răn ấy tóm lại hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy, Amen.