Dọn Đường Chúa Đến

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Anh chị em quý mến,

Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai mùa Vọng. Đoạn Tin Mừng giới thiệu hình ảnh thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan được sai đến để dọn đường Chúa đến. Từ hoang địa, ngài rao giảng “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Ngài kêu mời mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Nhiều người đã tuốn đến với ngài, thú tội và chịu phép rửa.

Theo Phúc Âm Luca, “Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Đấng Mê-si-a”. (Lc 3:15). Thánh Gioan có thể nhân cơ hội này tự xưng mình là Đấng phải đến. Nhưng ngài đã không làm như vậy. Ngài khiêm nhường nhìn nhận mình không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Đấng đến sau. Như thế, thánh Gioan có ý ám chỉ, ngài chỉ là cây cầu để Chúa đến với mọi người và giúp mọi người đến được với Chúa.

Thánh Gioan xuất hiện cách lạ lùng, “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng”. Trông ngài có vẻ khác thường. Chắc hẳn phải có nhiều người cười chế nhạo ngài. Nhưng ngài không bận tâm. Sự quảng đại và lòng chân thành của ngài trong lúc rao giảng đã lôi cuốn được nhiều người nghe theo.

Khi rao giảng, thánh Gioan không rao giảng điều khó hiểu. Ngài chỉ mời gọi mọi người sửa lối cho thẳng bằng cách sám hối thú nhận tội lỗi. Như thế ta có thể hiểu sửa lối cho thẳng đây có nghĩa là thay đổi lề lối sống và những suy nghĩ trong tâm hồn cho ngay thẳng. Ta có thể tóm gọn, thánh Gioan mời gọi mọi người sám hối, nhìn nhận sai trái, và bắt đầu từ đây cố gắng sống cuộc đời ngay thẳng, không lươn lẹo. Ngay thẳng và khiêm nhường như thánh Gioan đã không tự xưng mình là Đấng phải đến.

Hình ảnh thánh Gioan rao giảng sám hối qua đoạn Tin Mừng hôm nay cho ta nhiều điểm để suy tư. Thứ nhất, lời mời gọi sám hối thánh Gioan rao giảng cách đây hơn hai ngàn năm vẫn có giá trị với mỗi người chúng ta. Từng giờ từng phút ta được mời gọi sám hối. Sám hối để chuẩn bị đón Chúa đến trong ngày Lễ Giáng Sinh. Sám hối để sẵn sàng đón nhận ơn lành Chúa ban qua các Bí Tích. Sám hối để đón Chúa đến trong ngày sau hết.

Thứ hai, sám hối bằng cách sửa lối cho thẳng để Chúa đi. Sửa lối cho thẳng để Chúa đi có nghĩa là cố gắng sống ngay thẳng. Sống ngay thẳng là sống thật thà, không lươn lẹo. Sống ngay thẳng là sống hòa hợp với mọi người, không nghi ngờ, không xét đoán. Sống ngay thẳng là sống khiêm nhường, không tự đưa mình lên để hạ thấp những người sống chung quanh.

Thứ ba, không phải chỉ mình ta được mời gọi sám hối, nhưng mọi người đều được mời gọi sám hối. Thánh Gioan đã rao giảng sám hối, nhưng không phải hết mọi người đã được nghe. Hôm nay ta cũng được mời gọi rao giảng sám hối. Muốn rao giảng sám hối ta phải có lòng khiêm nhường như thánh Gioan. Khi rao giảng sám hối, ta mời gọi mọi người trở về với Chúa chứ không phải về với ta. Vì thế ta phải khiêm nhường, ta phải nhỏ bé để Chúa được trở lên lớn hơn. Chúa phải là mục đích để ta rao giảng chứ không phải bản thân ta.

Thứ tư, quảng đại trong khi rao giảng. Muốn rao giảng cho có kết quả ta phải khiêm nhường. Chọn cuộc sống khiêm nhường ta sẽ trở nên có vẻ như dị hợm trước mắt nhiều người. Có thể sẽ có nhiều người cho rằng ta giả hình. Có thể sẽ có nhiều người nghi ngờ ta. Có thể sẽ có nhiều người nghĩ không đúng về ta. Nhưng ta phải quảng đại, không chấp nhất những lời dèm pha. Sự quảng đại và lòng chân thành của ta sẽ cảm hóa được người chung quanh, như thánh Gioan đã cảm hóa được nhiều người.

Thứ năm, rao giảng cách chân thành. Rao giảng cách chân thành là lời nói phải đi đôi với việc làm. Khi ta rao giảng sám hối thì chính ta phải sám hối trước. Nếu ta không sám hối, lời rao giảng của ta khó có giá trị. Sám hối có nghĩa là sống cho ngay thẳng. Thánh Gioan đã sống ngay thẳng, không lừa gạt người để tự nhận mình là Đấng phải đến. Ta cũng thế, ta phải sống cho ngay thẳng.

Lạy Chúa, thánh Gioan đã sống ngay thẳng để làm cây cầu nối kết Thiên Chúa với loài người. Xin dạy con luôn biết sống ngay thẳng dọn đường Chúa đến trong tâm hồn con và đến với mọi người đang sống chung quanh con.