Trở Nên Dân Thánh

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Tuần trước ta mừng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Biến cố Chúa chịu phép rửa tại sông Gio-đan đánh dấu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của Ngài. Ta có thể mạo muội tóm tắt cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của Ngài qua hai việc làm chính là phục vụ và cầu nguyện. Chúa luôn quan tâm phục vụ, bênh đỡ kẻ nghèo hèn. Chúa luôn cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa Cha trong cuộc đời phục vụ.

Tuần này ta bắt đầu vào mùa thường niên của năm phụng vụ mới. Qua bài đọc hai, Giáo Hội cho ta nghe lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Hội Thánh Chúa ở Côrintô. Trong thư, Thánh Phaolô gọi những người vừa được nhận phép rửa ở Côrintô là “những người đã được hiến thánh trong Đức Giêsu Kitô, được kêu gọi làm dân thánh,”.

Bắt đầu năm phụng vụ mới, ta cũng được kêu gọi trở nên con người mới. Là những người đã được nhận phép rửa và được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô như những tín hữu thành Côrintô, ta cũng được kêu gọi làm dân thánh. Các thánh là những người sống và rao giảng Tin Mừng theo gương Chúa Giêsu. Để trở nên dân thánh, ta cũng được kêu gọi sống và rao giảng Tin Mừng như Chúa Giêsu qua hai việc làm là phục vụ và cầu nguyện.

Cầu nguyện là việc làm cần thiết của người tín hữu. Cầu nguyện là sự sống của linh hồn. Đời sống người tín hữu không có cầu nguyện ví như thân xác không có hơi thở. Thân xác không có hơi thở là thân xác chết. Người tín hữu không có đời sống cầu nguyện là người tín hữu chết. Người tín hữu sống nhờ đời sống cầu nguyện.

Có nhiều phương thế để cầu nguyện. Lời kinh ta đọc là một phương thế cầu nguyện. Mỗi khi ta tham dự việc cử hành Thánh Lễ, những bí tích khác hay những nghi thức phụng vụ của Giáo Hội là ta tham dự vào đời sống cầu nguyện của Giáo Hội. Đây là những lời cầu nguyện chung để chúc tụng Thiên Chúa và cầu xin ân sủng.

Bên cạnh đó, ta cũng nên học cầu nguyện như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Trong nơi thanh vắng Chúa Giêsu cầu nguyện bằng cách suy gẫm thánh ý Chúa Cha. Qua những lần suy gẫm thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu trở nên một với Chúa Cha.

Chúa Giêsu cũng muốn có cơ hội được nên một với ta. Để có thể được nên một với Chúa Giêsu, ta có thể cầu nguyện bằng việc suy gẫm một đoạn Kinh Thánh. Qua việc suy gẫm về cuộc đời Chúa Giêsu được viết trong Kinh Thánh ta sẽ dễ trở nên gần gũi và giống Chúa Giêsu hơn.

Đời sống cầu nguyện giúp ta nên giống Chúa Giêsu. Đời sống cầu nguyện còn là động lực chủ yếu thúc đẩy ta phục vụ. Phục vụ là hy sinh quên mình để người quanh ta có cơ hội được sống. Cơ hội được sống đây phải hiểu là cơ hội được sống về phần thân xác và cả phần tinh thần nữa.

Trong gia đình, ngoài xã hội, nơi Cộng Đồng, ta luôn được Chúa dạy phục vụ để những người quanh ta có cơ hội được sống. Trong gia đình, cha mẹ hy sinh vất vả làm ăn để có khả năng nuôi sống con cái, như thế là phục vụ. Nhưng nếu chỉ phục vụ bằng cách cho con ăn thì chưa đủ, vì muông thú cũng cho con ăn. Để giúp con cái có cơ hội được sống ta cần có thời giờ chia sẻ đời sống với con cái. Sự gần gũi sẽ giúp ta hiểu con cái và sẽ dễ dàng hướng dẫn con cái trong đời sống tinh thần hơn. Đời sống cầu nguyện sẽ giúp ta giảm bớt tính tham lam, dành thời giờ cho con cái.

Ngoài xã hội, nơi Cộng Đồng, mỗi lần ta hy sinh giúp người cần được giúp đỡ là ta phục vụ. Nhưng nếu chỉ phục vụ bằng cách giúp đỡ đời sống vật chất không thôi thì chưa đủ. Ta cần có lòng kính trọng người sống quanh ta. Những cử chỉ khiếm nhã, những lời nói vô trách nhiệm đôi khi có thể làm một người có ăn, có mặc phải chết dần mòn trong đau khổ. Ngược lại, những cử chỉ giao tiếp tế nhị, những lời nói tốt lành có thể làm một người đang thất vọng tìm lại được niềm vui để sống. Đời sống cầu nguyện sẽ giúp ta khiêm nhường hơn trong lúc giao tiếp với người sống quanh ta.

Là những người đã được tuyển chọn ta được kêu gọi làm dân thánh. Các thánh là những người đã sống theo gương Chúa Giêsu. Ta cũng được kêu gọi sống theo gương Chúa Giêsu để được làm dân thánh.