Nước Thiên Chúa

Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về thái độ kiên nhẫn của ông chủ vườn nho đối với tá điền. Vườn nho của ông chủ được trang bị đầy đủ. Ông trao vườn nho cho tá điền. Họ là những người có kinh nghiệm về trồng nho. Vườn nho được trao phó cho họ để sinh hoa lợi.

Khi ông chủ sai đầy tớ đến gặp họ để thu hoa lợi, cả ba lần họ đã gây khó khăn cho những người do ông sai đến. Thậm chí có người bị giết. Vậy khi ông chủ đến, ông sẽ lấy lại vườn nho và trao cho một nhóm người biết làm cho vườn nho sinh hoa lợi. Để kết luận dụ ngôn, Đức Giêsu nói: “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Ông chủ vườn nho sai người đến thu hoa lợi. Hoa lợi này chắc hẳn ông dùng vào việc nuôi gia đình gồm những con cái của ông. Ông chủ thu hoa lợi cũng còn để trả công cho các đầy tớ. Tóm lại, ông chủ sai người đến thu hoa lợi để nuôi những người thuộc về ông. Những tá điền đã không trả ông hoa lợi họ còn giết những người ông sai đến và cả đứa con thừa tự. Như vậy họ có ý lấy không vườn nho của ông.

Theo bài đọc một, “Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.”

Thế giới ta đang sống được trang bị với những phương tiện văn minh hiện đại. Thế giới chúng ta đang sống chính là vườn nho trong dụ ngôn. Thiên Chúa là ông chủ vườn nho. Mỗi người chúng ta là những tá điền được Chúa trao phó trách nhiệm trông coi vườn nho và làm phát sinh hoa lợi. Những gì ta đang có chính là hoa lợi từ vườn nho. Tài sản vật chất ta đang có chính là hoa lợi từ vườn nho.

Bên cạnh ta luôn có những người nghèo khó. Họ là những người đầy tớ của ông chủ. Ông chủ sai họ đến để thu hoa lợi cho ông chủ. Ông chủ cần hoa lợi để nuôi đầy tớ. Ta phải trả cho ông chủ phần hoa lợi ông đáng được hưởng. Ta không thể giữ hết hoa lợi chỉ cho bản thân mà thôi.

Tiếc thay, trên thế giới vẫn còn nhiều tá điền gian ác. Ở nhiều nơi người ta vẫn không chịu trả hoa lợi cho ông chủ. Người ta vẫn đang tìm cách giết những người nghèo khó là những đầy tớ của ông chủ. Họ có ý định chiếm không vườn nho của ông. Như vậy chắc hẳn ông chủ sẽ buồn lắm. Ông sẽ đến và lấy lại vườn nho từ tay họ và trao cho những người khác biết làm lợi cho ông.

Vào ngày 28 tháng Chín vừa qua, Ủy Ban Xã Hội thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có gửi một văn thư kêu mời mọi người Việt Nam trên toàn thế giới hợp lực cứu trợ những nạn nhân của cơn bão số 7 vừa xảy ra tại Việt Nam . Bổn phận chúng ta, những người may mắn là phải giúp đỡ những đồng bào đang gặp thiên tai.

Chắc chắn tất cả chúng ta đều đồng ý ta chỉ là những tá điền trong vườn nho của Chúa. Ta không làm gì để có công trạng hơn những người anh chị em của ta đang gặp cảnh khó khăn. Ta không có công trạng gì để đáng được hưởng đời sống sung túc ở đây. Nhà cửa, xe cộ và tất cả những gì ta đang có chỉ là những hoa lợi từ vườn nho của ông chủ. Ta có bổn phận phải chia hoa lợi cho ông chủ để ông nuôi gia đình và đầy tớ. Ta có bổn phận phải trao hoa lợi ông đáng được hưởng cho những đầy tớ của ông. Đừng manh tâm chiếm không tài sản của ông chủ.

Đừng gian ác chiếm không tài sản của ông chủ. Đừng tìm cách hãm hại những đầy tớ của ông kẻo làm phiền lòng ông. Ta không nên làm phiền lòng ông chủ. Ông sẽ đến lấy lại vườn nho nơi ta đang làm tá điền. Ông sẽ trao vườn nho ấy cho những người khác biết làm lợi và biết kính trọng ông.

Lạy Chúa, xin giúp con biết ý thức con chỉ là tá điền trong vườn nho của Chúa. Xin giúp con biết quảng đại trả lại cho Chúa phần hoa lợi thuộc về Chúa.