Làm Theo Ý Chúa

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay trình bày cho ta thấy cách hành xử của hai loại người trong tương quan đối với Thiên Chúa. Hai nhóm người này được mô tả qua dụ ngôn về hai người con được mời gọi đi làm vườn nho cho cha mình. Nơi đây ta thấy, chỉ có hành động mới chứng minh được thực chất của mỗi người.

Dụ ngôn này chỉ tìm thấy trong Tin Mừng của Thánh Mát-thêu. Vườn nho tượng trưng cho Nước Trời. Hay nói cách khác vườn nho là vương quyền và tình yêu của Chúa. Như thế, đi vào Nước Trời là đi vào trong tình yêu của Chúa. Sống trong Nước trời là sống trong chân trời yêu thương đó. Hai người con là hình ảnh của hai nhóm người. Người thứ nhất đại diện cho những người tội lỗi trong dân Do Thái. Kẻ thứ hai biểu trưng cho giới lãnh đạo.

Những người người tội lỗi khởi đầu từ chối lời mời gọi của Chúa và xa rời tình yêu của Ngài. Họ như kẻ không muốn làm việc trong vườn nho. Nhưng về sau, khi được nghe Gioan Tẩy Giả giảng dạy, họ ăn năn và quay trở lại cùng Chúa để sống trong tình yêu của Ngài. Như thế, họ bước vào Nước Trời. Ngược lại, những kẻ cầm cân nẩy mực trong dân biết nhiều về Chúa, học hỏi nhiều về Thánh Kinh, hiểu biết rộng rãi về luật lệ, nhưng họ không đón nhận lời rao giảng của Gioan và ngay cả giáo huấn của Chúa Giêsu để canh tân cuộc sống. Như thế họ gạt bỏ lời mời gọi gia nhập Nước Trời.

Thái độ của hai nhóm người trong Tin Mừng nêu bật một điểm, đó là thực thi ý Chúa. Tin vào Chúa, lắng nghe lời Chúa và hiểu biết ý Chúa vẫn chưa đủ. Phải làm theo ý Chúa thì ta mới thực sự là người theo Chúa. Ngay cả trong các phạm vi của đời sống cũng thế, việc làm là bằng chứng cụ thể về con người và cuộc đời của ta. Vì thế, chỉ nói mà không làm thì không thuyết phục được người nghe. Vả lại, lời nói suông cũng làm cho kẻ nói không tự tin vào giá trị của chính mình. Vì giá trị của một người không phải chỉ vì người đó là người, là con cái Thiên Chúa, hay vì địa vị trong xã hội, nhưng còn vì việc làm của người đó nữa. Hành động không thể tùy hứng nhưng cần phải có một mục đích thì mới đúng với bản chất con người là một sinh vật có lý trí. Do đó, trong quan hệ với Chúa thì việc làm theo ý Chúa là điều cần thiết vì mục đích của nó là để diễn tả lòng mến của ta với Chúa và làm tăng triển mối liên hệ đó.

Như người con trưởng trong Tin Mừng, ta được mời gọi để luôn làm theo ý Chúa. Ta được thỉnh cầu gia nhập Nước Trời. Ta được trao ban cơ hội để sống trong chân trời yêu thương. Điều quan trọng là ta đáp lại lời mời ấy bằng hành động của mình. Có khi ta vấp ngã, không làm theo ý Chúa. Có khi ta bị cuốn trôi vào những đam mê lầm lạc. Hoặc đôi lúc hoàn cảnh thương tâm làm ta ngã lòng đối với Chúa. Nhưng lời mời gọi vào vườn nho vẫn luôn là âm thanh vang vọng bên tai thôi thúc ta trở lại. Chính thái độ sám hối và nỗ lực làm theo ý Chúa là con đường dẫn vào Nước Trời.

Khi ta làm một việc để thực thi ý Chúa, ta cần làm với hết lòng của mình. Vấn đề ở đây không phải là làm cho xong việc, nhưng là làm cho được việc. Làm cho được việc đòi hỏi phải làm với hết con người, hết tâm hồn và khả năng của mình. Như thế, việc đi lễ Chúa Nhật, việc đọc kinh, việc cầu nguyện, việc giúp đỡ tha nhân, việc phục vụ Cộng Đồng cần phải được thực hiện đến nơi đến chốn. Nếu không, ta chỉ là kẻ làm vườn nho một cách cẩu thả, ta chỉ là hạng mến Chúa nửa vời và lòng bác ái của ta đối với tha nhân cũng trở nên què quặt. Hành động chu đáo từ lúc khởi sự cho đến hoàn thành nói lên quyết tâm của ta là ở lại trong tình yêu của Chúa.

Vì khuynh hướng của con người là sống theo tập quán, cho nên ta càng nỗ lực hành động bác ái yêu thương, ta càng dễ dàng dấn thân phục vụ. Càng tham dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện thường xuyên và chu đáo, ta càng dễ sống đạo. Nói chung càng mến Chúa yêu người hết lòng bằng việc làm trọn vẹn thì ta càng dễ thực hành giới răn cơ bản này. Hơn nữa, kinh nghiệm cho thấy, ta bỏ công vào chỗ nào nhiều, thì lòng ta gắn bó với chỗ ấy hơn. Ta làm vì mến Chúa yêu người, thì ta gắn bó với Chúa và gần gũi với đồng loại hơn. Song song với cảm nghiệm này, ta sẽ thấy sâu xa trong lòng là mình được Chúa yêu thương vô cùng. Chính cái cảm nghiệm được Chúa luôn luôn yêu thương đem đến cho ta bình an, vui thú và hạnh phúc chan hòa sâu xa. Đó chính là cảm nghiệm Nước Trời, đó là cảm nghiệm về vườn nho của Chúa.

Cầu xin cho ta biết luôn mau chóng đáp lại lời mời của Chúa bằng sự quyết tâm và hành động năng nổ trong việc thực thi ý Chúa để sống trong Nước Trời và đón nhận hạnh phúc phát xuất từ lòng yêu thương của Chúa.