Vững Tin Kêu Xin

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc Âm tuần trước trình bày việc Chúa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho đám đông được ăn no thỏa. Qua đó ta thấy hình ảnh một đám đông thật là bình an và hạnh phúc, đức tin vững vàng. Trái ngược với bài tuần trước, bài Phúc Âm tuần này diễn tả một cảnh giao động và hỗn loạn. Bài Phúc Âm có nhiều điểm ta cần suy nghĩ.

Thứ nhất, Chúa luôn luôn hiện diện. Theo bài Phúc Âm, sau khi cho đám đông ăn, Chúa bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Phần Người ở lại giải tán đám đông và lên núi cầu nguyện. Sau khi các môn đệ xuống thuyền và đã ra xa bờ, các ông bị sóng đánh vì ngược gió. Hình ảnh đang đêm Chúa ở trên núi một mình trong lúc các môn đệ trên thuyền chống chọi với sóng gió chính là cảm nghiệm của Giáo Hội tiên khởi qua những cơn bách hại. Con thuyền là Giáo Hội. Đêm đen và những cơn sóng gió là những thế lực chống phá Giáo Hội. Các tín hữu của Giáo Hội tiên khởi cảm thấy hình như Chúa ở quá xa trong lúc họ gặp gian nan, thử thách.

Để củng cố đức tin Giáo Hội còn non trẻ đang bị bách hại, Thánh Sử tường thuật lại biến cố sóng gió đã xảy ra với các môn đệ. Làm như thế, Thánh Sử muốn dạy Giáo Hội tiên khởi một điều là trong mọi nghịch cảnh hãy vững tin vào Chúa. Từ xa, giữa đêm đen sóng gió, Chúa đã đến và cứu các môn đệ khỏi cơn nguy hiểm.

Thứ hai, đức tin và lòng hoài nghi của Phê-rô. Riêng về phần Phê-rô, khi thấy Chúa đang đêm bước trên sóng gió mà đến với các ông, bản thân ông cũng muốn bước trên sóng nước để đến với Chúa. Phê-rô muốn đạp trên khó khăn, thử thách mà đến với Chúa vì đức tin, lòng mến và lòng can đảm của ông thúc dục. Phê-rô muốn chứng tỏ ông là người tin và trung thành với Chúa. Nhưng đang khi đạp trên thử thách để đến với Chúa thì ông lại hoài nghi.

Ở đây ta có hình ảnh một Phê-rô vừa là người vững tin vừa là người hoài nghi, vừa là người can đảm lại vừa là người nhút nhát. Phê-rô là hình ảnh của những người tin Chúa với đức tin vững mạnh. Phê-rô cũng còn là hình ảnh của những người đức tin yếu kém dễ bị lung lay mỗi khi gặp cơn thử thách. Qua hình ảnh Phê-rô, Thánh Sử muốn nhắc nhở những người tin theo Chúa rằng đức tin của ta là thế. Đức tin của ta có lúc vững mạnh và cũng có lúc bị lung lay khi gặp thử thách. Nhưng Thiên Chúa thì luôn quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ.

Thứ ba, “Cứ xin thì sẽ được.” (Mt 7:7) Dù Phê-rô hoài nghi nhưng Chúa vẫn cứu ông. Đang khi bước trên sóng nước để đến với Chúa, Phê-rô đã bị chìm vì hoài nghi. Ông đã vội kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ngay tức thì, Chúa đã nắm lấy tay ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”

Chúa biết trong thân phận con người Phê-rô khó có thể tránh khỏi hoài nghi. Hoài nghi luôn đi theo đức tin như bóng với hình để cám dỗ. Khi đức tin bị hoài nghi cám dỗ, nếu biết trông cậy vào Chúa thì sẽ được sống và đức tin có cơ hội phát triển. Ngược lại, khi đức tin bị hoài nghi cám dỗ mà không biết kêu xin, thì sẽ chết. Trong đời sống đức tin ta khó có thể tránh khỏi bị lòng hoài nghi cám dỗ. Điều quan trọng là ta luôn tin tưởng, kêu xin.

Sau khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng, các môn đệ nhận ra Chúa và tuyên xưng rằng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” Đức tin của các môn đệ được tăng trưởng qua những việc Chúa làm. Ta còn có thể nói, đức tin của các môn đệ được tăng thêm nhờ lòng hoài nghi nhưng biết kêu xin của Phê-rô.

Là những thuyền nhân tị nạn chúng ta đều có kinh nghiệm sóng gió hãi hùng. Được định cư ở đây thật hạnh phúc và bình an. Nếu cuộc đời cứ bình an mãi như thế này thì cũng tốt. Nhưng biển đời ít khi ngưng sóng. Đời người giống như con thuyền trôi trên sóng nước. Con thuyền đời ta tránh sao khỏi lúc gặp bão tố hiểm nguy! Con thuyền gia đình ta tránh sao khỏi những cơn sóng ngầm! Con thuyền Giáo Hội tránh sao khỏi những trận cuồng phong đánh phá!

Những sóng gió này sẽ làm ta hốt hoảng. Những sóng gió này là những thử thách đức tin của ta. Có những lúc phải đương đầu với sóng gió ta có cảm tưởng hình như Chúa ở quá xa. Có những lúc phải đối diện sự khó ta có cảm tưởng đức tin thật vững mạnh và nói với Chúa: “xin truyền cho con đi trên mặt nước (đạp trên sự khó) mà đến với Ngài.” Cũng có những lúc ta đang đạp trên sóng gió mà đến với Chúa thì lại hoài nghi.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết vững tin vào Chúa. Mỗi khi đức tin của con bị thử thách vì những sóng gió cuộc đời, xin cho con biết học như Phê-rô mà tìm kiếm và kêu lên rằng: “Thưa Ngài, xin cứu con với.” Xin cho con có một đức tin sống động luôn biết tìm kiếm Chúa để những người chung quanh con có thể nhận ra Chúa và tuyên xưng rằng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!”