Nước Trời

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Ta thường nghe nói đến Nước Trời hay Nước Thiên Chúa. Đây là một khái niệm then chốt trong đức tin Công Giáo. Chúa Giêsu cũng rao giảng về Nước Trời. Vậy Nước trời là gì? Ta thử dừng lại một chút để suy nghĩ về việc này.

Từ ngữ Nước Trời nói lên một thực thể rộng lớn nằm ngoài tầm tay của con người. Thực ra Nước Trời là Nước của Thiên Chúa, khởi đầu bởi Thiên Chúa và hoàn thành cũng bởi Ngài. Thông thường những gì liên quan đến Chúa thì khó hiểu nên ta gọi đó là mầu nhiệm. Nước trời cũng không ngoại lệ, vì không hoàn toàn nằm trong tầm hiểu biết của ta.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không xác định Nước Trời là gì. Ngài chỉ dùng các dụ ngôn để nói về các khía cạnh của thực thể này mà thôi. Bài Tin Mừng hôm nay trình bày ba hình ảnh về Nước Trời. Trước hết, hình ảnh thửa ruộng gồm lúa tốt và cỏ lùng. Hình ảnh này cho thấy, thế lực của Nước Trời và sức mạnh của sự dữ vẫn giằng co bên cạnh nhau cho đến khi vũ trụ đến hồi bế mạc.

Hình ảnh thứ hai là hạt cải. Đây là một hạt giống nhỏ nhoi, nhưng có khả năng phát triển to lớn để dung chứa các thứ chim trời dưới bóng của mình. Nơi đây ta thấy Nước Trời tuy khởi đầu một cách khiêm tốn, nhưng về đường dài lại phát triển lớn lao làm nơi ẩn náu cho những ai tìm đến nương thân.

Hình ảnh thứ ba là men. Men vùi vào bột thì biến hình vô dạng, không thể thấy được. Tuy bị hủy diệt vì đã mất dạng, nhưng sức mạnh của men thật hùng hậu, có khả năng làm cho bột dậy lên và biến đổi bản chất. Ý tưởng then chốt ở đây là sức mạnh tiềm tàng của Nước Trời. Tuy ta không nhìn thấy Nước Trời, nhưng sức mạnh của nó vẫn âm ỉ hoạt động để làm biến đổi bộ mặt thế giới cho đến khi hoàn thành.

Xét chung, Nước Trời là vương quyền của Chúa ngự trị trong tâm hồn và cuộc sống của loài người. Bao lâu còn có người chưa biết Chúa hoặc chưa tin nhận Chúa là vua đời mình, thì bấy lâu Nước Trời vẫn còn phải được rao giảng. Không phải thế giới chỉ được chia thành hai hạng người, một số theo Chúa còn số kia thì không. Không phải chỉ có một nhóm là lúa tốt, còn nhóm kia là cỏ lùng. Thực ra, ngay trong tâm hồn của mỗi người vẫn có tình trạng lúa tốt và cỏ lùng. Cõi lòng của ta như một mảnh đất lẫn lộn cả tốt lẫn xấu. Giáo huấn của Chúa, điều hay lẽ phải hiện diện hướng dẫn thôi thúc ta hướng thiện. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những lôi cuốn trần tục kéo ta đi xuống điều dữ. Do đó, một mặt ta chấp nhận Chúa, nhưng mặt khác, mãnh lực của tà thần vẫn lung lạc ta vấp phạm đến Ngài. Bởi đó, Nước Trời vẫn còn phải được xây dựng dần dà trong chính cõi lòng của mỗi người tín hữu. Xét như thế, ta mới thấy Chúa kiên nhẫn vô cùng. Chúa vẫn cho ta cơ hội để thanh luyện tâm hồn và cuộc sống cho đến ngày ta ra trước tòa của Ngài khi ta chấm dứt cõi đời.

Việc thanh luyện tâm hồn và cuộc sống không cần phải vĩ đại hùng hồn. Không cần phải khua chiêng giống trống. Nhưng đây là một nỗ lực hằng ngày từ những việc nhỏ mọn để lớn lên trong tư cách làm thần dân của Chúa, làm con cái của Ngài, làm tạo vật mới của Nước Trời. Hạt cải là hình ảnh khiêm tốn, nhỏ mọn nhưng có sức mạnh phi thường. Cũng thế, việc tốt ta làm, thái độ ta theo Chúa, ý tưởng ta thấm nhuần lời Ngài dù nhỏ mọn, nhưng vẫn có sức mạnh canh tân cuộc sống của ta và qua ta sẽ biến đổi bộ mặt thế giới như vết dầu loang.

Nước Trời không bộc khởi ồn ào như các đế quốc hùng mạnh từ xưa đến nay. Ngược lại, Nước Trời chầm chậm, âm thầm làm công việc biến đổi thế giới như men trong bột. Vương quyền của Chúa vẫn ngấm ngầm tác động trong tâm hồn con người. Ơn Chúa thì vô hình, nhưng hiệu lực của nó vẫn tiệm tiến canh tân tín hữu. Do đó, ta hãy xác tín vào sự hiện diện quan phòng của Ngài trong đời ta và trong thế giới.

Suy nghĩ về các hình ảnh của Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay giúp ta cảm tạ Chúa vì sự kiên nhẫn của Ngài đối với ta. Ngài cho ta cơ hội để làm lại cuộc đời. Ta cũng quyết tâm thực thi những điều tốt dù là nhỏ mọn, nhưng tin rằng những việc này có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong đời mình cũng như gia đình và xã hội chung quanh. Ta cũng học được đức tính âm thầm của Chúa trong chương trình canh tân bộ mặt trái đất. Chúa hành động âm thầm như men để thiết lập Nước Trời trong lòng ta cũng trong thế giới loài người.

Xin cho ta biết kiên nhẫn, quyết tâm và khiêm nhường trong nỗ lực canh tân cuộc sống để Nước Chúa được hiển trị nơi ta và nơi mọi người.