Đón Nhận Lời Chúa

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về vị trí quan trọng của lời Chúa trong đời sống người tín hữu. Lời Chúa như hạt giống được gieo xuống đất và tâm hồn con người như thể mảnh đất đón nhận hạt giống.

Lời nói nắm vai trò quan trọng trong văn minh loài người. Lời nói và hệ thống chữ viết để ghi lại lời có tầm quan trọng trong việc kết hợp người với người để cùng phát triển. Lời nói làm nhiệm vụ thông tin, hướng dẫn, khai sáng trí óc, diễn tả tình cảm. Qua các nhiệm vụ này, lời nói giúp ta học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để hành động khôn khéo trong mọi lãnh vực của đời sống. Nhờ đó con người càng ngày càng tiến bộ. Cho nên, lời nói có sức biến đổi và sáng tạo.

Tương tự như thế, lời Chúa có khả năng sáng tạo và biến đổi. Từ đầu, lời Chúa đã phán ra để sáng tạo vũ trụ. Trong tình trạng hỗn độn nguyên thủy, lời Chúa đã làm ra trật tự của vũ trụ. Lời Chúa đã nhập thể trong Đức Kitô cũng đã làm biến đổi thế giới. Lời Chúa vẫn còn tiếp tục vang vọng trong Giáo Hội qua việc công bố và rao giảng.

Tự căn bản, lời Chúa luôn có sức mạnh biến đổi, tái tạo và sáng tạo. Tuy nhiên, để có thể sinh hoa kết quả cho cuộc sống của mỗi người, lời Chúa phải được đón nhận với một tâm hồn có điều kiện thuận tiện, không bị các trở ngại như Tin Mừng hôm nay mô tả trong dụ ngôn người gieo giống. Có bốn loại chỗ hứng lấy hạt giống: vệ đường, nơi sỏi đá, bụi gai, đất tốt. Vệ đường hay lề đường là những tâm hồn đặc cứng chẳng tha thiết gì đến lời Chúa. Nơi những tâm hồn này lời Chúa đến như nước đổ lá khoai, chẳng đọng lại tí nào. Loại người này chẳng khác nào cục đất sét không bao giờ thấm nước. Đối với loại này, thì lời Chúa chẳng có tác dụng gì để biến đổi con người và cuộc sống của họ. Mặc dù Chúa toàn năng, nhưng để biến cải, canh tân cuộc sống của một cá nhân, Chúa vẫn cần người đó tự nguyện mở lòng mình ra để đón nhận Ngài và giáo huấn của Ngài.

Loại người có tâm hồn sỏi đá là những kẻ láu táu, nhất thời nhưng thiếu kiên trì. Họ đó nhận lời Chúa một cách hứng thú, nhưng khi sự hứng khởi nguội dần thì lời Chúa cũng nguội theo. Họ không kiên trì nghiền ngẫm lời Chúa để thấu hiểu và được biến cải. Họ không dành thì giờ để vun xới tâm hồn cho lời Chúa bén rễ trong họ, vì thế họ không sinh hoa trái được gì. Con người của họ không lớn lên trong đức tin và đường thánh thiện.

Loại người bụi gai là loại người bị cuốn hút vào mọi thứ vật chất, tiền bạc danh vọng, khoái lạc trần thế đến nỗi tâm hồn họ không còn chỗ cho lời Chúa phát triển. Tâm hồn con người như một mảnh đất. Hễ gai góc cỏ dại mọc nhiều, thì hết chỗ để hoa màu phát triển. Vì thế đối với loại người bụi gai, thì lời Chúa chẳng có tác dụng gì.

Loại người đất tốt là những kẻ có tâm hồn sẵn sàng đó nhận lời Chúa. Họ thích thú lắng nghe. Họ kiên trì suy niệm. Họ quyết tâm áp dụng vào đời sống. Họ dành thì giờ để nuôi dưỡng tâm hồn bằng lời Chúa. Đối với họ thì thức ăn không phải chỉ là cơm bánh, nhưng còn là lời Chúa. Vì thế, đối với loại người này, lời Chúa càng lúc càng có hiệu quả chữa lành, hướng dẫn, canh tân và sáng tạo. Tâm hồn họ được biến đổi từ hỗn loạn đến trật tự an bình.

Mặc dầu ta chia làm bốn loại tâm hồn như thế, nhưng chính mỗi tín hữu thường trải qua hết các trạng thái này. Có khi ta nghe lời Chúa với tâm hồn vệ đường, có lúc ta mang tâm hồn sỏi đá, lúc khác lại như bụi gai, và có lúc thành tâm thiện chí như mảnh đất tốt. Chính khi ta hết lòng đón nhận lời Chúa thì tâm hồn và cuộc sống ta dần dà biến đổi để trở nên tốt hơn.

Để cho lời Chúa có thể sinh hoa kết quả trong cuộc sống ta và làm cho ta thăng tiến, thì buộc lòng ta phải có thái độ quyết tâm. Ít nhất mỗi ngày đọc một đoạn thánh kinh và dành thì giờ suy niệm. Từ đó tâm hồn trí não ta dần dà mặc lấy tin thần của Chúa. Hay nói cách khác là mặc lấy Chúa Kitô. Đồng thời bất cứ lúc nào có cơ hội, ta hãy thực hành ngay lời giáo huấn của Chúa. Chỉ có như thế thì cuộc đời mới tốt. Suy niệm để cảm nếm và hiểu biết lời Chúa. Việc hiểu biết nhằm mục đích hành động. Vì thế suy niệm và hành động là hai cánh tay của một tâm hồn. Mặt khác càng suy niệm và hành động theo lời Chúa thì ta càng nên giống Chúa hơn. Bởi lẽ suy niệm giúp ta hiểu để làm theo ý Chúa. Ngược lại hành động cũng giúp ta hiểu sâu hơn bởi vì hành động nối kết lời Chúa và thực tế cuộc sống hằng ngày.

Xin cho ta biết luôn quyết tâm đó nhận lời Chúa như mảnh đất tốt để đời mình được thăng tiến.