Đức Kitô Đã Sống Lại

Chúa Nhật Phục Sinh, năm C

Anh chị em quý mến,

Những bài Phúc âm của đêm Vọng Phục Sinh và Chúa nhật Phục Sinh đều nói về việc Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Không ai nhìn thấy Đức Giêsu sống lại bước ra khỏi mộ. Nhưng tất cả các Phúc âm đều nói về ngôi mộ trống.

Với ngôi mộ trống và dựa vào Kinh Thánh người ta tin rằng Đức Kitô đã sống lại sau ba ngày trong mộ. Dựa vào những lần Ngài hiện ra với các môn đệ người ta quả quyết Đức Kitô đã sống lại. Vì thế người ta có thể tuyên xưng Đức Kitô đã chiến thắng sự chết. Bóng tối đã không bao phủ được Ngài. Nấm mộ đã không chôn vùi được Ngài. Ngài đã sống lại.

Sau khi Đức Giêsu bị giết chết, các môn đệ của Ngài rất là sợ hãi. Các ông đã tự trốn tránh những người ở quanh các ông, có thể vì sợ bị vạ lây. Vì thế, vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, khi nghe những người phụ nữ ra mộ viếng xác Chúa về báo tin là xác Chúa không còn ở trong mộ, các ông rất hoang mang.

Theo Phúc âm Luca chúng ta nghe đêm Vọng Phục Sinh, ngay cả Phêrô, người môn đệ thân tín cũng rất hoang mang. Khi nghe tin xác Đức Kitô không còn trong mộ, ông đã ra tận nơi và nhìn tận mắt ngôi mộ trống nhưng ông cũng vẫn còn rất đỗi ngạc nhiên về việc đã xẩy ra.

Phúc âm Gioan chúng ta nghe trong Chúa Nhật Phục Sinh thì kể rằng ngay khi nghe tin xác Chúa không còn trong mộ, Phêrô và người môn đệ Chúa yêu đã vội vã chạy ra mộ. Khi hai ông đến nơi, Phêrô đã vào trong mộ trước và thấy ngôi mộ trống. Ở đây Gioan không nói gì về niềm tin của Phêrô có lẽ vì ông vẫn còn quá ngạc nhiên. Ngược lại, người môn đệ Chúa yêu, dù vào sau, ông nhìn thấy sự thể và ông đã tin. Ông tin vì ông là người rất cận kề Chúa. Sự gần gũi Chúa đã giúp ông có được niềm tin sớm hơn những môn đệ khác.

Các môn đệ run sợ trước cái chết của Đức Kitô. Vì thế, dù chính mắt nhìn thấy ngôi mộ trống các ông cũng không dám tin rằng Thầy mình đã sống lại từ cõi chết, mặc dù các ông đã được Chúa cho biết nhiều lần về việc này. Các ông vì quá sợ hãi nên đã đóng kín cửa nhà và đã đóng kín luôn cả cửa tâm hồn. Các ông đã để sự sợ hãi giam cầm các ông. Các ông đã để cho sự sợ hãi làm lu mờ trí khôn và trí phán đoán của các ông.

Phải cho đến khi Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các ông và mời gọi các ông mở cửa tâm hồn để đón nhận Ngài, lúc ấy các ông mới dám tin và quả quyết rằng Ngài đã sống lại. Theo Phúc âm Luca, các ông đã cảm nhận được sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh trên đường E-mau. Vì trên đường E-mau, khi Đức Kitô nhận lời ở lại với các ông, và đang khi ngồi cùng bàn Ngài đã bẻ bánh để chia cho các ông và mắt các ông đã mở ra và các ông đã nhận ra Ngài. Các ông đã nhận ra Đức Kitô vì các ông đã mời Ngài ở lại với các ông. Các ông đã can đảm mở cửa tâm hồn đón Chúa nên các ông đã được phúc nhận ra Đức Kitô Phục Sinh.

Mỗi lần hiện ra Đức Kitô Phục Sinh luôn cầu chúc các môn đệ được bình an. Nói cách khác, mỗi lần hiện ra Đức Kitô đều mời gọi các môn đệ hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi nữa nhưng hãy can đảm tin vào việc Ngài đã Phục Sinh. Lòng can đảm tin vào Đức Kitô phục sinh là điều rất cần thiết. Vì có can đảm các môn đệ mới có thể mở cửa nhà và cửa tâm hồn để ra đi rao giảng. Trong cuốn sách Bước Vào Ngưỡng Cửa Hy Vọng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng mời gọi các tín hữu là đừng sợ nhưng hãy can đảm bước vào thiên niên kỷ mới với lòng tin và niềm hy vọng vào Đức Kitô.

Nhờ niềm tin mãnh liệt vào Đức Kitô Phục Sinh các môn đệ đã có đủ can đảm để ra đi loan báo tin mừng. Xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh chúng ta cũng được mời gọi ra đi loan báo tin mừng như các môn đệ. Mỗi người chúng ta được mời gọi đừng sợ hãi nữa nhưng hãy có lòng tin. Chúng ta được mời gọi để ra đi rao giảng không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính những việc làm và đời sống tốt lành của mỗi người chúng ta.