Phúc Cho Người Nghèo Khó

Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Tất cả chúng ta đều biết về ông Môisen. Sau khi đưa dân Chúa thoát khỏi ách thống trị của người Ai cập, tại sa mạc Sinai nơi họ đóng trại, Môisen đã lên núi gặp Chúa. Trên núi thánh Chúa đã trao cho Môisen mười điều răn. Môisen đã mang những điều răn ấy từ trên núi xuống, trao cho dân Chúa để giúp họ biết cách sống.

Đức Giêsu trong đoạn Phúc Âm hôm nay là hình ảnh một Môisen mới. Ngài thường lên núi cầu nguyện và để gặp gỡ Thiên Chúa. Từ trên núi xuống, trước mặt đám đông, Chúa trao ban cho các môn đệ những lời dạy dỗ để giúp họ sống. Đưa mắt nhìn các môn đệ Ngài nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em”.

Chúa không dạy các môn đệ phải sống nghèo khó, đói khát. Chúa không dạy chúng ta phải đi tìm kiếm sự đói nghèo. Đức Tổng giám mục Helder Camera khi nói về những người nghèo khổ phải sống ở những đống rác cũng nói: “những người nghèo này đúng là những thánh nhân, nhưng chúng ta không thể cứ để họ tiếp tục sống ở những đống rác để giúp họ nên thánh”.

Với Đức Kitô, có hai cái nghèo, nghèo vật chất và nghèo tinh thần, khát mong thức ăn nước uống và khát mong công lý. Để có thể hiểu bài giảng của Đức Kitô chúng ta được mời gọi nhìn thẳng vào đời sống con người của Ngài. Trong thân phận con người Ngài đã trải qua tất cả những kinh nghiệm về nghèo đói, cô đơn, đau khổ, buồn phiền và khóc lóc như chúng ta. Ngài tự chọn nghèo đói vật chất để có thể cảm thông với người nghèo đói.

Điều quan trọng với Đức Kitô là Ngài khát mong công lý, bác ái. Ngài khát mong một xã hội tốt đẹp. Ngài đã phải đau khổ nhiều về những bất công trong xã hội. Ngài đã phải cô đơn một mình đối diện đám đông, bị đời sỉ vả vì rao giảng công lý, bác ái. Ngài đã khóc thương dân Ngài vì đã để mất cơ hội xây dựng và đón nhận Nước Chúa.

Vì thế, bài giảng trên núi không có ý bắt chúng ta tìm kiếm cuộc sống bần cùng, nhưng mời gọi chúng ta đi tìm một cuộc sống thanh cao, không dính bén đến của cải vật chất thế gian. Đời sống thanh cao là đời sống vượt lên trên những ham muốn tầm thường. Bài giảng trên núi nhằm giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của những cám dỗ để chúng ta dễ dàng theo và phục vụ Chúa. Bài giảng trên núi mời gọi chúng ta trở thành những người khát mong công lý, công bằng xã hội.

Bài giảng trên núi dành cho những người quyết tâm theo Chúa. Những đói khát vật chất, đau khổ tinh thần và thể xác, những thiệt thòi bị đời sỉ vả, coi thường và chối bỏ là những điều sẽ xảy ra cho những người đói khát công lý, nhiệt thành xây dựng Nước Chúa. Vì nếu chúng ta ra công tìm kiếm công lý chúng ta sẽ không còn thời giờ tìm kiếm của cải thế gian, chúng ta sẽ là những người nghèo khó. “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em”.

Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô khẳng định Chúa đã chết và đã sống lại. Ngài cũng dạy rằng qua bí tích rửa tội chúng ta cùng chết cho tội lỗi với Chúa Kitô và cùng sống lại với Người trong đời sống mới. Vậy nếu chúng ta không sống như những người đã được tái sinh vào đời sống mới chúng ta là những người vô phúc nhất, đức tin của chúng ta chỉ là hão huyền.

Trong đời sống mới của những người đã được tái sinh qua Phép rửa, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống như những người đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi. Chúng ta được mời gọi sống như những người đã được giải thoát khỏi gông cùm của những đòi hỏi của thế gian. Chúng ta được mời gọi sống trước hết là khát mong tìm kiếm và xây dựng Nước Chúa.

Để có đủ sức mạnh và sự khôn ngoan tìm kiếm nước Chúa, Tiên Tri Giêrêmia dạy chúng ta biết sống gắn bó mật thiết với Chúa. “Như cây trồng bên giòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi”.