Hãy Yêu Thương Nhau

Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc âm tuần trước nói về Đức Kitô, Người Mục Tử Tốt Lành. Người Mục Tử Tốt Lành biết từng con chiên trong đàn và những con chiên lắng nghe tiếng Ngài. Người Chăn Chiên Tốt Lành luôn yêu thương và mời gọi đàn chiên theo Ngài để được no thỏa cỏ đồng xanh. Người Chăn Chiên Tốt Lành sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên.

Bài phúc âm tuần này giới thiệu một giới răn mới. Trước khi từ biệt đàn chiên, vì muốn đàn chiên được sống hạnh phúc, Đức Kitô, Người Chăn Chiên Tốt Lành căn dặn đàn chiên là hãy yêu mến nhau. Lời mời gọi này là một chân lý có giá trị dẫn đưa đàn chiên đến với thảm cỏ đồng xanh. Vì đối với đàn chiên, đến được với thảm cỏ đồng xanh là đến được với hạnh phúc. Nếu những con chiên biết nhường nhịn nhau, thì đồng cỏ nào cũng là đồng cỏ xanh. Nếu những con chiên biết chia sẻ với nhau thì đồng cỏ nào cũng là đồng cỏ hạnh phúc. Tương tự như thế, đối với con người thì hạnh phúc tùy thuộc nơi mối tương quan giữa người và người. Nếu con người biết yêu thương nhau như lời Đức Kitô mời gọi, con người sẽ có được bình an và hạnh phúc.

Con người được dựng lên theo hình ảnh của Thiên Chúa nên con người rất tốt đẹp. Nhưng con người cũng được dựng lên trong thân phận giới hạn của loài thụ tạo. Vì biết thân phận giới hạn của mình là loài thụ tạo phải chết nên con người luôn chiến đấu để được tồn tại. Do đó con người đã trở thành độc ác, phải tìm cách ám hại người khác để sống còn. Vì biết lòng dạ con người trở thành hèn nhát và ích kỷ, để giúp con người tìm lại được hình ảnh tốt đẹp đã bị mất, Đức Kitô mới ban cho họ điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Như Đức Kitô đã yêu thương ta thế nào, ta cũng được mời gọi để yêu thương nhau như thế. Như Đức Kitô đã hy sinh chịu chết để ta được sống, ta cũng được mời gọi hy sinh để người khác có cơ hội được sống.

Hôm nay cũng còn là ngày lễ hội mừng thiên chức các người làm mẹ. Xã hội Tây phương dành ngày này để tưởng nhớ những người mẹ đã suốt đời hy sinh vì đàn con. Như Người Chăn Chiên Tốt Lành, mỗi người mẹ cũng được mời gọi để chăn dắt đàn con, giúp chúng tìm được hạnh phúc. Còn hơn thế nữa, mỗi người làm mẹ luôn được Chúa mời gọi là người kiến tạo bình an và hạnh phúc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Như thế, vai trò của người mẹ giữa đàn con rất là quan trọng, vì đàn con sẽ lắng nghe và học nơi người mẹ những nhân đức tốt lành để làm hành trang cho cuộc sống. Nếu người mẹ biết nói năng nhẹ nhàng thì đàn con sẽ học được đính tính ôn hòa, hiền dịu. Nếu người mẹ biết nói những lời hay, ý đẹp thì đàn con sẽ học được đức tính tốt là không biết phê bình, nói xấu. Nếu người mẹ biết sống công bình thì đàn con sẽ học được đức tính bác ái, biết yêu thương người.

Không phải chỉ những người làm mẹ trong gia đình mới được mời gọi trở thành người xây dựng hạnh phúc. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, mỗi người chúng ta đều được mời gọi mang hạnh phúc đến cho những người sống quanh ta. Ai cũng được mời gọi sẵn sàng hy sinh để người khác có cơ hội được sống. Đương nhiên, Thiên Chúa không muốn chúng ta phải chết như Ngài đã phải hy sinh. Nhưng tất cả những hy sinh nho nhỏ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng đã quá đủ để những người chung quanh ta có cơ hội được sống trong bình an và hạnh phúc rồi. Mỗi lần ta nhịn nhục, chịu thiệt thòi trong cuộc sống đã là một lần ta hy sinh để người khác có cơ hội được sống trong an bình, hạnh phúc.

Đức Kitô dạy: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”. Người quanh ta sẽ nhận ra ta là môn đệ Đức Kitô nếu ta có lòng yêu thương người anh chị em đồng loại. Nếu ta xưng mình là môn đệ Đức Kitô mà không có lòng yêu thương người anh chị em đồng loại là ta nói láo, hoặc là ta cho rằng những điều Chúa dạy chỉ là những điều nói vu vơ, không có giá trị.

Cầu mong mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành để đời sống được phong phú và hạnh phúc hơn.