Dẫn Lối Về Với Chúa

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Ông Phêrô là một người đánh cá có kinh nghiệm lâu năm. Ông biết chỗ nào có cá và chỗ nào không có cá. Ông biết lúc nào thì nên thả lưới và lúc nào thì không nên. Thế nhưng ông và các bạn chài vất vả cả một đêm trắng mà chẳng bắt được gì. Nên khi Chúa Giêsu bảo ông thả lưới, ông do dự một chút, nhưng ông vâng lời Ngài. Chính vì ông vâng lời Chúa nên ông gặt hái được mẻ cá lớn ngoài sức tưởng tượng của ông và các bạn chài.

Mẻ cá lạ lùng làm cho Phêrô ý thức về thân phận yếu hèn của mình. Ông sấp mặt xuống đất và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Đối với ông chỉ có những ai thánh thiện mới có Chúa ngự trong mình và mới có thể làm những sự lạ lùng như thế. Kinh nghiệm của Phêrô nói lên một vài điểm để ta suy nghĩ.

Thứ nhất, khi ta gặp hoàn cảnh bế tắc tưởng như không còn lối thoát mà lại được giải cứu thì ta mới thấy tự sức riêng ta chẳng bao giờ làm hết mọi chuyện. Ta cần nhờ vào sự giúp đỡ của kẻ khác. Ta cần dựa vào ơn Chúa.

Thứ hai, lòng tốt của người khác làm cho ta cảm thấy mình không xứng đáng về sự giúp đỡ đó. Có khi ta lại ngẫm nghĩ: “Sao có người tốt đến thế!” Chính vì lòng tốt của kẻ khác làm cho ta cảm động mà muốn noi theo gương lành của họ.

Thứ ba, lòng tốt của người khác làm cho ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới. Chỉ có tình thương chân chính phát xuất từ một tấm lòng quảng đại mới là một luận chứng hùng hồn cho thấy Chúa có mặt trong cuộc sống loài người. Chỉ có tình thương mới là ý nghĩa căn bản cho cuộc sống. Chỉ có tình thương mới nối kết lòng người này với lòng người kia. Chỉ có tình thương mới nối kết ta với lòng của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 5: 1-11) còn cho thấy Chúa kêu gọi Phêrô: “ Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Sau này Phêrô đem người ta về với Chúa không phải chỉ bằng những lời rao giảng của ông, nhưng còn qua việc thi ân bố đức nữa. Ông đã có kinh nghiệm sâu xa về lòng tốt của Chúa đối với ông. Ông cảm động và muốn noi theo Thầy của mình về cách xử thế. Việc thu phục người ta không phải chỉ làm cho người khác biết về Chúa và đi vào đức tin, nhưng còn là việc giúp đỡ tha nhân ra khỏi bất cứ hoàn cảnh cùng đường bí lối nào trong cuộc sống. Phêrô đã kiên trì trong ơn gọi của mình cho đến giọt máu cuối cùng để chu toàn trách nhiệm trong tay.

Mỗi một người Kitô hữu đều được kêu gọi như Phêrô để đem người khác đến với Chúa. Hoàn cảnh của mỗi người thì mỗi khác, nhưng ơn gọi cơ bản thì giống nhau. Ai cũng được kêu gọi để làm bạn với Chúa. Ai cũng được kêu gọi để bước đi trên con đường thánh thiện. Ai cũng được kêu gọi chia sẻ trách nhiệm với Chúa để đem tha nhân về với Chúa. Với kinh nghiệm của Phêrô và kinh nghiệm cá nhân của ta, ta có thể làm chứng cho Chúa bằng việc cố gắng làm điều tốt cho người khác. Điều tốt ta làm sẽ đánh động tâm hồn người khác và khích lệ họ noi theo. Chúa không gọi ta chỉ đọc kinh cầu nguyện và xa lánh tội lỗi, nhưng là làm lành. Hễ lúc nào có việc thiện cần làm thì ta luôn được kêu gọi để thi hành. Như thế đức tin của ta mới thực sự sống động. Cũng nhờ đó tha nhân mới dễ dàng đến với Chúa. Xin cho ta cảm nhận sâu xa về sự hiện diện yêu thương của Chúa và lòng tốt của loài người trong thế giới hôm nay.