Sống Đức Tin

Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc âm hôm nay nói về việc Đức Kitô hiện ra lần thứ ba sau khi sống lại. Theo Phúc âm Gioan, khi Đức Kitô hiện ra lần thứ nhất tất cả các môn đệ đã nhận ra Ngài, ngoại trừ Tôma. Khi Đức Kitô hiện ra lần thứ hai thì cả Tôma cũng đã tin. Hôm nay là lần thứ ba Đức Kitô hiện ra với các môn đệ mục đích là để củng cố niềm tin của các ông vào Ngài. Hơn thế nữa, qua lần hiện ra này Đức Kitô muốn các môn đệ nhớ lại những gì Ngài đã truyền dạy khi còn sống giữa các ông.

Bài Phúc âm hôm nay mở đầu bằng hình ảnh các môn đệ đi đánh cá. Các ông đã làm việc thâu đêm nhưng chẳng bắt được con cá nào. Đức Kitô đã hiện ra và bảo các ông hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông đã vâng lời Ngài thả lưới và đã bắt được rất nhiều cá lớn.

Hình ảnh này nhắc chúng ta nhớ đến đoạn Phúc âm theo Thánh Luca, đoạn Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (5: 1-11). Đây là lần duy nhất khi còn sống tại thế gian với các môn đệ, Đức Kitô đã sai các ông thả lưới và các ông đã bắt được rất nhiều cá. Lần đó các ông cũng đánh cá suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Sau đó các ông đã được mời gọi để trở lên ngư phủ đánh lưới người.

Qua lần đánh bắt cá này ta thấy Đức Kitô muốn nhắc lại cho các môn đệ hai bài học. Bài học thứ nhất Ngài đã dạy trước khi từ biệt các môn đệ, đó là “không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (Gioan 15: 5). Bài học thứ hai, qua kinh nghiệm bắt cá lần này, Ngài muốn nhắc nhở các môn đệ về nhiệm vụ của các ông là tiếp tục làm ngư phủ đánh lưới người, cho dù Ngài không còn ở giữa các ông.

Bài Phúc âm hôm nay tiếp tục với việc Đức Kitô lấy bánh và cá trao cho các môn đệ sau khi các ông đã lên bờ. Ngài luôn ân cần lo lắng cho các môn đệ mỗi khi ở giữa các ông. Hình ảnh này nhắc ta nhớ đến bữa Tiệc Ly. Đang khi ăn bữa tối với các môn đệ, Đức Kitô đã trao cho các ông thức ăn, thức uống và truyền dạy các ông hãy làm như vậy để nhớ đến Ngài. Làm như vậy có nghĩa là chia sẻ thức ăn, thức uống với những người chung quanh. Làm như vậy có nghĩa là chia sẻ sự sống mình với tha nhân.

Là những người tin theo Chúa chúng ta cũng có nhiệm vụ chài lưới người như các môn đệ tiên khởi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là dẫn đưa người về với Chúa. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu chúng ta không cậy nhờ vào Chúa. Cậy nhờ vào Chúa là phục vụ theo ý Chúa. Ý Chúa muốn ta chia sẻ sự sống mình với tha nhân, như đã nói ở trên.

Trong công việc rao giảng Tin Mừng, đưa người về với Chúa, ta được mời gọi chia sẻ sự sống mình với tha nhân. Để có thể dẫn đưa người khác về với Chúa đòi hỏi nhiều hy sinh về thời giờ và công sức. Ta sẽ không còn nhiều thời giờ để lo cho sự sống của chính bản thân. Như thế là ta đã hy sinh sự sống mình cho tha nhân theo ý Chúa muốn.

Trước hết ta được mời gọi đưa những người trong gia đình đến với Chúa. Ta được mời gọi sống làm gương sáng cho những người trong gia đình. Nhờ đời sống tốt lành của ta những người trong gia đình có thể đến gần Chúa. Đời sống của ta trong gia đình sẽ tốt lành nếu mỗi người trong gia đình biết ân cần lo lắng cho nhau. Gia đình ta sẽ hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và sẽ có Chúa ở giữa gia đình, nếu mọi người trong gia đình biết ân cần lo lắng cho nhau về vật chất cũng như tinh thần. Muốn lo lắng cho nhau ta cần hy sinh nhiều thời giờ và sự sống của chính bản thân.

Cũng thế, sau gia đình, ta được mời gọi để dẫn đưa những người trong Cộng Đồng đến gần Chúa hơn bằng chính đời sống tốt lành của ta. Ta cũng được mời gọi để dẫn đưa mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc về với Chúa. Cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn biết là những ngư phủ đắc lực để đưa người về với Chúa bằng chính đời sống đức tin của ta.