Chứng Từ Của Gioan Tẩy Giả

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba Mùa vọng cho thấy ảnh hưởng lớn lao của Gioan Tẩy Giả. Lời rao giảng của ông được dân chúng ái mộ. Từ khắp nơi, người ta tuôn đến để nghe ông giảng và chịu phép rửa ở sông Giođan.

Khi đến với ông, người ta chỉ đặt một câu hỏi: “Tôi phải làm gì?”. Đây là câu hỏi biểu lộ lòng thành và sự quyết tâm của dân chúng. Họ muốn hoán cải tâm hồn và canh tân cuộc sống. Nghe suông thì chưa đủ. Cần biến lời mình nghe thành hành động thì mới thực sự đổi mới cuộc đời và thành tâm dọn đường cho Đấng Thiên Sai.

Lời nói, hành động và cả con người của Gioan Tẩy Giả phải đặc biệt lắm mới thu hút được nhiều người như thế. Trong khi bon chen ở chợ đời ngày qua ngày để tranh thủ mưu sinh, người ta luôn phải phấn đấu, luôn vướng vào vòng tranh quyền đoạt lợi. Người ta chỉ tiếp xúc với những gì là phàm tục. Nhưng tự thâm tâm, người ta vẫn mong chờ một cái gì thoát tục. Người ta muốn hướng lên cõi toàn thiện. Người ta muốn bước vào cõi linh thánh, tiếp xúc với Đấng Thánh, cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài. Chỉ có như thế, người mới cảm nhận bình an sâu xa, sức mạnh tiềm tàng và niềm vui lâu dài cho cuộc sống trần thế. Gioan Tẩy Giả đã đem lại cho họ một phần nào sự khao khát này. Ông đến từ hoang địa. Ông đã sống với Chúa. Ông đã tràn đầy ân sủng của Chúa. Như thế ông trở nên phương tiện chứa đựng sự hiện diện của Chúa. Tuy lời nói của ông mạnh bạo, nghiêm khắc, nhưng người ta vẫn thích nghe, vì ông là sứ giả của Chúa. Nơi ông chắc hẳn phải toát ra một thần thái phi phàm bởi vì cả con người của ông là một lời rao giảng hùng hồn.

Người ta nghe ông rao giảng. Người ta tiếp xúc với ông. Người ta nhìn thấy hành động của ông. Và người ta muốn thay đổi chính mình. Do đó người ta hỏi ông : “Tôi phải làm gì?”. Gioan chỉ cho họ phải sống công bình bác ái trong những gì cụ thể nhất như việc chia cơm xẻ áo. Thái độ của dân chúng khi tiếp xúc với Gioan tẩy giả cũng làm cho ta tự hỏi: “Tôi phải làm gì để sống công bình bác ái trong hoàn cảnh của bản thân tôi, gia đình tôi, Cộng Đồng tôi? Tôi phải làm gì để dọn đường Chúa đến?

Hình ảnh Gioan tẩy Giả là một hình ảnh chứng nhân. Ông làm chứng cho Chúa. Ông làm chứng cho chân lý. Ông làm chứng bằng cả con người của ông. Con người của vị ngôn sứ này thôi thúc ta suy nghĩ về vai trò chứng nhân của mình. Qua Bí Tích Rửa Tội, mỗi người Kitô hữu đều được kêu gọi làm chứng nhân cho Chúa. Những điều chúng ta tin, những việc thờ phượng, kinh kệ, lễ lạy chúng ta cử hành và những sinh họat thường ngày phải ăn khớp với nhau để làm chứng cho Chúa. Nói cách khác, tin đạo thì hành động theo niềm tin đó. Nếu không, niềm tin sẽ trở thành một cái vỏ trống rỗng mà không có thực chất, như một cái trứng có vỏ mà không có ruột. Dự Thánh Lễ là dâng lên Chúa lễ vật đến từ đời sống ta. Nếu ta không sống đạo thì ta chẳng có gì để dâng lên Chúa và lời kinh của ta chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa. Do đó hoán cải là một cuộc hành trình liên tục để sống đức tin và làm chứng nhân.

Không ai có thể hoán cải ta. Chỉ mình ta mới làm được điều đó. Chỉ khi nào ta hoán cải chính mình trước thì mới mong khích lệ được người khác hoán cải. Như thế chứng nhân là kẻ tự mình canh tân cuộc sống để làm gương cho kẻ khác noi theo. Xin cho mỗi người biết nhìn lại cuộc sống để thăng tiến và làm chứng nhân cho Chúa như Gioan Tẩy Giả đã làm trong thời xa xưa.