Hãy Sám Hối Và Sinh Hoa Trái

Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C

Anh chị em quý mến,

Đoạn Kinh Thánh hôm nay chỉ được ghi lại trong Phúc âm của Thánh Luca mà thôi. Bài Phúc âm mời gọi ta sám hối và sinh hoa trái.

Bài Phúc âm nói về việc có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết. Họ nghĩ rằng những người này bị giết vì họ là những người tội lỗi hơn những người khác. Nhưng Đức Giêsu đã lên tiếng bảo: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”.

Ngay sau đó Đức Giêsu còn nói thêm về tai nạn tháp Silôác đổ xuống đè chết mười tám người. Ngài cũng kết luận rằng: “nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.

Cuối cùng Đức Giêsu đã nói về việc cây vả không sinh trái. Và Ngài đã kết luận dụ ngôn bằng những lời lẽ hàm ý “nếu các ông không sinh hoa trái, thì tất cả các ông cũng sẽ bị chặt đi y như vậy”.

Xã hội người Do thái thời ấy cho rằng những người gặp thảm nạn phải chết như vậy là những người tội lỗi hơn những người khác nên họ bị phạt. Đức Giêsu thì không nghĩ như vậy. Ngài cũng không muốn tranh luận với họ về điều này vì Ngài biết họ rất rõ. Ngài biết rõ là họ rất cứng đầu, chỉ sống cứng ngắc trong những điều họ biết dù những điều đó có vô lý. Vì thế, Đức Giêsu đã dẫn họ đi từ chuyện những người Galilê bị Philatô giết đến chuyện mười tám người bị tháp Silôác đè chết. Hai chuyện thì hoàn toàn khác nhau. Một chuyện người ta bị chết vì bị giết. Một chuyện người ta bị chết vì bị tai nạn. Tóm lại, ở đây Đức Giêsu muốn dạy người ta bài học về thân phận mong manh của con người, ai rồi cũng phải chết. Chỉ những người biết sám hối mới hy vọng được sống, được cứu độ.

Điều Đức Giêsu quan tâm đặc biệt trong đoạn Kinh Thánh hôm nay là sự sám hối sâu đậm trong tâm hồn. Nên Ngài đã nhắc nhở: “nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”. Và kết quả của việc sám hối phải là việc sinh hoa trái. Vì Ngài đã kết luận bằng dụ ngôn cây vả không sinh hoa trái.

Cây vả ở đây tượng trưng cho dân Chúa, những người được Chúa mời gọi sám hối. Các Tiên tri, Thánh Gioan Tiền Hô, và đặc biệt là Đức Giêsu đã lần lượt được gửi đến với dân Chúa để mời gọi họ sám hối nhưng họ vẫn cứng đầu.

Chúng ta đang bước vào tuần thứ ba mùa chay. Mùa chay mời gọi ta sám hối, khiêm nhường nhìn lại cuộc sống của mình trước mặt Chúa. Mùa chay mời gọi ta xét mình trước mặt Chúa về đời sống của mỗi người, những liên hệ và đối xử trong gia đình giữa ông bà, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con cái với nhau. Mùa chay mời gọi ta nhìn lại đời sống và những tương quan giữa ta với Thiên Chúa, với những người sống quanh ta, và với anh chị em đồng loại

Trong mùa chay Thánh này chúng ta đã và đang ăn chay sám hối để chuẩn bị mừng Đại Lễ Phục Sinh. Cũng trong mùa chay này chúng ta đã lắng nghe và hiểu nhau. Nếu chúng ta đã nghe và đã hiểu nhau thì hoa trái của việc sám hối trong mùa Chay Thánh này phải là sự thông cảm. Hoa trái của sự thông cảm phải là tha thứ. Hoa trái của sự tha thứ phải là sự bình an trong tâm hồn. Nếu ta vẫn chưa có bình an trong tâm hồn sau những ngày ăn chay và lắng nghe, có thể ta vẫn còn thiếu lòng sám hối. Nếu ta không sám hối, chắc chắn ta sẽ phải chết như những người bị Philatô giết và những người bị tháp Silôác đè. Nếu ta không sám hối và tha thứ để tâm hồn sinh hoa trái bình an, chắc chắn ta sẽ bị chặt bỏ như cây vả vô dụng kia.

Mùa chay mời gọi ta sám hối. Ngoài xã hội, nơi Cộng đồng, trong gia đình, nếu ta không biết sám hối khiêm nhường nhìn nhận sự giới hạn của ta, nếu ta không biết lắng nghe để cùng xây dựng, chắc chắn ta cũng sẽ bị loại bỏ như cây vả vô dụng không sinh trái kia.