Chân Thành Cầu Nguyện

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc Âm tuần trước nói về việc phải kiên trì cầu nguyện. Bài Phúc Âm tuần này nói về việc cầu nguyện cách chân thành. Bài Phúc Âm giới thiệu hai con người hoàn toàn khác nhau.

Người thứ nhất là người thuộc nhóm Pharisêu. Người Pharisêu được xã hội thời ấy tôn trọng là người đạo đức. Người thứ hai làm nghề thu thuế. Người thu thuế làm việc cho đế quốc La mã, và thường thu thuế nhiều hơn luật định để kiếm lợi riêng cho bản thân. Người thu thuế bị xã hội thời ấy lên án vì những việc làm bất công, và bị coi là người tội lỗi. Cả hai người lên đền thờ để cầu nguyện. Nhưng chỉ có một người thật sự cầu nguyện, và người ấy được trở nên công chính.

Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Người Pharisêu lên đền thờ đứng thẳng người cầu nguyện. Ông tự khoe khoang về những việc ông làm và lên tiếng khinh thường người khác. Ông báo cáo với Chúa về những việc làm như một công nhân báo cáo với chủ về những thành tích đã lập được. Ông hãnh diện nói về những thành quả ông đã thực hiện được, như việc ăn chay mỗi tuần hai lần và việc dâng một phần mười hoa lợi của ông cho Chúa giúp người nghèo. Về điểm này ta có thể nói, người Pharisêu đã từ bỏ nhiều. Đây là điều tốt ta cần noi theo. Nếu những người Công Giáo, cũng đạo đức như người Pharisêu, biết từ bỏ những ham muốn vật chất như người Pharisêu, thế giới này và những người nghèo khổ có thể sẽ được hạnh phúc hơn.

Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Có một điều thật sự cần phải nói với Chúa thì người Pharisêu lại không nói, đó là về những suy tư thầm kín trong tâm hồn ông. Có một điều thật sự cần phải từ bỏ thì người Pharisêu lại không từ bỏ, đó là con người thật của ông. Tuyệt nhiên ta không thấy người Pharisêu nói gì về con người của ông cả. Ông không nói gì về những ý nghĩ thầm kín trong tâm hồn ông. Có thể vì ông không biết chính con người thật của ông. Có thể vì ông không muốn từ bỏ những bí ẩn sâu kín trong tâm hồn ông. Con người thật của ông là một thế giới bí mật nên ông không muốn tỏ lộ với ai, kể cả Thiên Chúa.

Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Trước mặt Chúa, người thu thuế không có gì hay để khoe. Ông có chăng là tài chuyên đi chiếm đoạt tài sản của mọi người, kể cả người nghèo khó. Vì thế ông không dám đánh trống thổi kèn để phô trương công đức, vì ông không có công gì. Đối diện với Chúa, ông đấm ngực nhìn nhận mình là người tội lỗi. Ông đến với Chúa bằng con người thật của ông và nói: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Ông sấp mình trước mặt Chúa, không nói về những việc bên ngoài, nhưng đã nhìn thẳng vào tâm hồn ông để nhận ra con người ông tội lỗi cần tình thương của Chúa. Người thu thuế cầu nguyện cách chân thành nên đã được nhiều hơn điều ông mong muốn. Ông chỉ cầu xin Chúa lòng thương xót. Nhưng qua việc chân thành cầu nguyện, ông đã được trở nên công chính trước mặt Chúa.

Cuộc sống con người được hướng dẫn bởi những suy tư sâu thẳm trong tâm hồn. Người Pharisêu đến trước mặt Chúa ngạo mạn khinh thường bao kẻ khác và người thu thuế. Như vậy chắc hẳn những việc tốt lành ông đã làm phải có mục đích riêng. Nếu ông không biết tôn trọng những người khác và người thu thuế tội lỗi, làm sao ông có tình thương dành cho người nghèo khó, là những người cũng bị xã hội thời ấy đối xử như người tội lỗi. Như thế, việc ông bố thí một phần mười hoa lợi, và giờ đây khoe khoang với Chúa, chắc hẳn là để mua chuộc tình thương của Chúa chứ không phải vì lòng mến Chúa và yêu thương người đồng loại cách thực sự. Việc ông ăn chay mỗi tuần hai lần chắc hẳn cũng với cùng tà tâm đó.

Bài đọc một cho thấy, ta không thể mua chuộc được Chúa. Chúa đối xử với mọi người cách công minh. Ngài luôn để tâm nghe tiếng kêu van của người thấp hèn. Ta có thể lường gạt người đồng loại, nhưng ta không thể lừa gạt được Chúa. Ta có thể phô trương công đức với con cái loài người, nhưng Chúa không thiên vị kẻ sang hèn. Ta có thể lên án nhau nhưng Chúa thì luôn sẵn sàng tha thứ cho người có lòng chân thành.

Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Chúa muốn lòng chân thành. Khi người Pharisêu cầu nguyện bằng cách phô trương công đức, hình như ông có ý mua chuộc Chúa và lừa gạt chính bản thân. Biết như thế, ta hãy xin Chúa cho ta luôn biết chân thành với Chúa mỗi khi cầu nguyện. Xin Chúa cho ta luôn biết chân thành với người sống quanh ta. Và nhất là xin Chúa cho ta luôn biết chân thành với chính bản thân ta, vì ta có thể vô tình tự lừa dối chính ta.