Người Có Người Không

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Trong bài Phúc Âm hôm nay có hai nhân vật chính, ông nhà giàu và người nghèo khó. Ông nhà giàu sau khi chết phải chịu cực hình nơi âm phủ. Người nghèo khó, sau khi chết được các thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Nơi âm phủ, ông nhà giàu nài xin để được hưởng chút hạnh phúc, nhưng Abraham nói với ông ta rằng vì khi còn sống ông ta đã được hưởng phần phước rồi nên nay phải chịu khốn khổ. Bài Phúc Âm có nhiều điểm đáng ta suy nghĩ.

Thứ nhất, đối với chúng ta là những tín hữu, ta tin rằng giàu có là do Chúa ban. Chúa không cho ta tiền của, nhưng Chúa ban cho ta có sức khỏe. Chúa ban cho ta có trí khôn biết tính toán công việc làm ăn. Chúa ban cho ta có cơ hội gặp được bạn hàng lương thiện. Nhờ đó ta mới có thể tạo nên sự nghiệp. Như thế giàu có là do Chúa cho mới có.

Thứ hai, ta biết rằng nghèo thì khổ. Ta cũng hiểu rằng nghèo không phải là tội. Chúa không phạt ai phải nghèo khổ. Thiên Chúa không bỏ rơi ai!

Ta nghèo có thể vì ta không có sức khỏe để làm việc vất vả như người khác. Sức khỏe là do Chúa ban nên ai cũng có. Nhưng ta thiếu sức khỏe vì nhiều lý do. Sự phát triển không bình thường của cơ thể làm ta đau yếu. Môi trường ta sống có thể không lành mạnh nên làm ta đau yếu. Người sống quanh ta sống vô ý tứ cũng có thể làm ta đau yếu.

Ta nghèo có thể vì ta không có khả năng tính toán để làm ăn như người khác. Trí khôn là do Chúa ban nên ai cũng có. Nhưng chúng ta sống trong những môi trường khác nhau, vì thế trí khôn chúng ta phát triển khác nhau trong những lĩnh vực khác nhau. Có những người gặp được môi trường thích hợp nên khả năng tính toán trong một lĩnh vực nào đó có phần khá hơn người.

Ta nghèo có thể vì ta không gặp được cơ hội làm ăn tốt. Có nhiều cơ hội để làm ăn. Có những người gặp được cơ hội tốt nên làm ăn được. Lại cũng có những người gặp cơ hội xấu nên không thể làm ăn được. Ta không làm ăn được vì ta gặp bạn hàng xấu. Con người ta xấu chứ cơ hội làm ăn không xấu.

Trên đây chỉ là những cố gắng để giải thích về cái nghèo. Ta không thể hiểu hết được ý nghĩa của sự nghèo khó. Ta không thể biết được tại sao có những người phải chịu cảnh nghèo khó.

Thứ ba, khi ông nhà giàu chết ông đã phải chịu cực hình. Ông phải chịu khốn khổ không phải vì Chúa không thương ông. Ông bị cực hình không phải vì ông giàu có. Vì thế, ta có thể hiểu ông bị đau khổ vì khi còn sống ông đã được Chúa thương ban cho thật nhiều, nhưng ông không biết chia sẻ với người khác. Khi còn sống ông đã được Chúa thương ban thật nhiều lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Thế nhưng ngay trước cổng nhà ông, một người nghèo đói nằm đó chờ xin ăn mà chẳng bao giờ được ông để ý tới.

Ông nhà giàu giàu quá. Ông giàu đến độ hoa cả mắt. Ông giàu quá nên không còn biết gì nữa cả ngoại trừ của cải của ông. Ông giàu quá nên không còn để ý đến một sự gì khác ngoài những thú vui mà tiền của có thể đem lại cho ông. Ông giàu quá nên không còn biết đến ai khác ngoại trừ chính bản thân ông. Ta tin rằng giàu sang là do Chúa ban. Giàu sang tự nó không xấu. Nhưng giàu sang bị coi là xấu sa nếu nó làm cho ta trở nên tham lam ích kỷ.

Thứ tư, khi chết đi người nghèo khó được Chúa thưởng hạnh phúc. Chúa không có lý do gì để thưởng người nghèo khó này. Ông ta chỉ là một người nghèo khó. Ông ta không có công trạng gì cả. Như vậy ta có thể hiểu Chúa thưởng ông vì Chúa thương người nghèo khó. Chúa thưởng ông vì Chúa thương người bị bức hiếp. Chúa thưởng ông vì ông là người bất hạnh cần tình thương.

Thứ năm, nơi cõi chết ông nhà giàu thức tỉnh. Ông xin Abraham cho Lazarô về báo cho năm người anh em của ông biết để họ tránh cuộc sống ích kỷ như ông. Abraham nói với ông nhà giàu rằng về phần những người sống này chúng đã có những giáo huấn của Thiên Chúa dạy qua các Ngôn Sứ. Nếu chúng không nghe Lời Chúa thì dù kẻ chết có sống lại chúng cũng không nghe. Nếu chúng không nghe Lời Chúa thì dù có dấu lạ cũng không thay đổi được lối sống của chúng.

Chúng ta có Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Chúng ta có Lời Chúa dạy qua Giáo Hội. Chúng ta có những người nghèo khó nằm ngay trước mắt. Giàu sang phú quý chỉ là phương tiện giúp ta tìm kiếm hạnh phúc đời này và đời sau. Nếu ta biết chia sẻ ở đời này, ta sẽ được chia sẻ hạnh phúc ở đời sau.