Cầu Nguyện

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Tư tưởng chính yếu của bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh việc cầu nguyện. Cầu nguyện là điều quan trọng trong đời sống đức tin. Không có sự hỗ trợ của cầu nguyện thì đức tin trở thành nguội lạnh hời hợt. Cầu nguyện chính là hơi thở của đức tin. Chính Chúa Kitô đã làm gương cho ta trong việc cầu nguyện.

Thấy Chúa cầu nguyện thường xuyên nên các tông đồ cũng muốn noi theo. Họ xin Ngài dạy cho biết cách cầu nguyện. Ngoài việc truyền dạy cho họ kinh “Lạy Cha”, Ngài còn khuyến dụ họ kiên trì trong việc cầu nguyện, vì Thiên Chúa luôn lắng nghe lời con cái kêu xin.

Khi ta cầu nguyện mà không cảm thấy Chúa nhậm lời, ta đừng nản lòng. Ta không thấy kết quả trước mắt có thể là Chúa cho ta điều khác tốt hơn điều ta xin, bởi vì cách suy tưởng của Chúa thì cao vời vô tận. Chính Chúa Giêsu cầu xin cho khỏi phải uống chén đắng (nghĩa là khỏi phải chịu thương khó), nhưng thay vì cất đi sự thương khó, Chúa Giêsu được ban cho sức mạnh để bền tâm đến cùng trong công cuộc khổ nạn để phục sinh vinh quang.

Cầu nguyện không làm thay đổi Chúa, bởi vì Chúa luôn tốt lành không cần phải thay lòng đổi dạ cho tốt hơn. Trong bản chất tốt lành của Ngài, Thiên Chúa luôn mong muốn điều tốt và làm điều tốt cho ta, vì ta là con cái của Ngài. Cha mẹ loài người còn biết cho con cái mình những gì tốt hảo, thì huống gì là Thiên Chúa. Ngược lại, cầu nguyện làm biến đổi ta, giúp ta gần gủi Chúa hơn và có lòng tín thác vào Ngài. Nếu tập thể dục thể thao thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe thể xác, thì cầu nguyện là một loại thể dục tinh thần để làm tăng cường đức tin.

Trong các liên hệ loài người, ta cần lui tới thăm hỏi nhau để duy trì và phát triển tình cảm với nhau. Kinh nghiệm cho thấy, ít lui tới thăm hỏi thì liên hệ trở nên nguội lạnh hời hợt. Đức tin cũng thế, đó là mối liên hệ giữa ta với Chúa. Để có thể phát huy mối liên hệ này, ta cần thường xuyên cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện mới giúp ta cảm nhận sâu xa sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình. Chỉ có cầu nguyện thường xuyên mới giúp ta bén nhạy về những ơn lành Chúa ban trong hoàn cảnh sống đa dạng thường ngày.

Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh. Cầu nguyện có nhiều hình thức. Đọc kinh chỉ là một hình thức. Có khi cần đọc kinh. Có khi cần thời gian thinh lặng để suy niệm về các diễn biến của đời sống trong ánh sáng đức tin. Chính Mẹ Maria cũng làm việc này. Ngài ghi nhận các biến cố và suy niệm trong lòng. Có khi chỉ cần đặt mình trườc sự hiện diện của Chúa là đủ. Nói như thế không có nghĩa là bỏ bê kinh sách. Kinh sách rất quan trọng vì nó giúp ta đến với Chúa. Kinh sách chứa đựng các điều phải tin và phải làm và nhắc nhở ta thực hành điều mình đọc. Kinh sách gíúp ta nối kết với anh chị em và Giáo Hội trong cùng một đức tin. Ngược lại chỉ đọc kinh mà không có lúc cầu nguyện theo lối suy niệm trong thinh lặng thì ta mất nhiều cơ hội để lắng nghe Chúa nói với mình trong cuộc sống. Cho nên điều quan trọng là cân bằng các lối cầu nguyện để tạo ích lợi cho đời sống đạo của mình.

Một điều phải có trong việc cầu nguyện là xin cho ta được khám phá ra ý Chúa trong cuộc sống và thực thi ý Ngài. Ý Chúa thì bao giờ cũng tốt. Chỉ khi nào ý của loài người phù hợp với ý Chúa thì cuộc sống mới tốt đẹp. Tất cả mọi điều ta xin phải đặt căn bản trên việc vâng theo ý Chúa. Kinh Lạy Cha nói rõ điều đó: “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Xin cho ta được quí trọng việc cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện để cuộc sống ta có ý nghĩa hơn. Chính cầu nguyện đem lại cho ta an bình, sức mạnh và sáng suốt để sống xứng đáng là con cái Chúa.