Ta Là Môn Đệ

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc Âm tuần trước nói về việc Chúa quyết tâm lên Giêrusalem chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Trên đường Chúa đi, có nhiều người được Chúa gọi theo Người. Một số những người này đã đưa ra nhiều lý lẽ khác nhau để đình trệ việc theo Chúa. Dù vậy, vẫn có một số người theo Chúa. Những người này được Chúa sai đi trước để dọn đường cho Người.

Bài Phúc Âm hôm nay nói về việc Chúa sai bảy mươi hai môn đệ đi trước để dọn đường cho Chúa. Khi sai các môn đệ đi Chúa đã ân cần căn dặn họ đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Khi vào nhà nào hãy nguyện chúc bình an cho nhà ấy. Đi đến đâu, nếu được đón tiếp thì ở lại chia sẻ đời sống với những người đón tiếp mình, chữa lành các bệnh tật và loan truyền việc Nước Thiên Chúa đã gần đến. Ngược lại, khi vào thành nào nếu bị từ chối thì hãy giũ bụi chân để lại và ra đi.

Là tín hữu, ta là người được Chúa gọi và đã nhận lời theo Chúa. Mỗi tín hữu cũng được Chúa sai đi trước để dọn đường cho Chúa trong công việc cứu chuộc thế gian của Người. Để có thể hoàn thành sứ mạng Chúa trao phó, mỗi người theo Chúa cần nhớ và thực hành những điều Chúa căn dặn.

Thứ nhất, khi đi đừng mang theo hành lý như túi tiền, bao bị. Ta đang sống trong một thế giới dư thừa vật chất. Mỗi người có quá nhiều nhu cầu. Vì thế, mọi người đang nỗ lực tìm kiếm tiền của để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Để có thể là môn đệ Chúa, ta được Chúa dạy đừng để những nhu cầu này trở thành những chướng ngại vật cản đường ta đi. Nếu Con Người là Thiên Chúa không có chỗ tựa đầu, thì đối với môn đệ Chúa căn nhà ta đang có, dù to hay nhỏ cũng chỉ là chỗ dung thân. Đừng để những nhu cầu về một căn nhà to lớn cản bước ta đi. Là môn đệ Chúa, chiếc xe mới hay cũ, to hay nhỏ cũng chỉ là phương tiện di chuyển giúp ta phục vụ Chúa. Đừng để nỗi quan tâm về chiếc xe cũ hay mới là chướng ngại vật cản đường ta theo Chúa. Trên đây chỉ là một hai thí dụ điển hình về những lo âu qua đáng cho nhu cầu vật chất. Người lo âu quá đáng khó có thể có bình an trong tâm hồn.

Thứ hai, khi vào nhà nào hãy nguyện chúc bình an cho nhà ấy. Để có thể ban phát bình an, người môn đệ Chúa cần có tâm hồn bình an. Không ai có thể trao ban cái mà mình không có. Người có tâm hồn bình an không lo âu quá đáng cho đời sống vật chất. Người có tâm hồn bình an lạc quan, yêu đời. Người có bình an nhìn đâu cũng thấy vui tươi và hy vọng. Người thực sự có bình an trong tâm hồn chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp đang xảy ra ở chung quanh, mà không bao giờ ghi nhớ những điều tiêu cực. Người có tâm hồn bình an không hận thù. Người có tâm hồn bình an không ghen ghét. Người có tâm hồn bình an vui vẻ, hiền hòa, cởi mở, tha thứ, nhẫn nại, yêu thương.

Thứ ba, chia sẻ đời sống với những người đón tiếp mình, chữa lành bệnh tật và loan báo việc Nước Thiên Chúa đã gần đến. Muốn chia sẻ đời sống với người khác, người môn đệ cần có tâm hồn bình an. Tâm hồn bình an giúp ta dễ dàng đón nhận tha nhân. Có chấp nhận nhau, đón nhận nhau thì mới có thể chia sẻ đời sống với nhau được. Cũng thế, muốn chữa lành bệnh tật, người môn đệ cần có tâm hồn bình an. Tâm hồn bình an giúp ta dễ dàng tha thứ. Người môn đệ, muốn giúp chữa thói hư tật xấu người chung quanh, phải là người có tâm hồn đại lượng. Người có tâm hồn đại lượng dễ cảm hóa người khác. Cuối cùng, muốn loan báo việc Nước Thiên Chúa gần đến, muốn xây dựng Nước Thiên Chúa, người môn đệ cần có tâm hồn bình an. Tâm hồn bình an giúp ta dễ dàng gặp gỡ và hợp tác với tha nhân. Vì có gặp gỡ, có hợp tác mới có thể cùng nhau xây dựng Nước Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta là một môn đệ Chúa. Người môn đệ đích thực làm việc với hết khả năng mình. Thành công hay thất bại trong việc dọn đường Chúa, ta phó thác cho Chúa. Người môn đệ luôn chuẩn bị một tâm hồn bình an, không lo âu thái quá. Người môn đệ sẵn sàng theo tiếng Chúa gọi, lên đường đi đến với tha nhân. Nơi đâu đón nhận, ta sẵn sàng hợp tác để làm đẹp cuộc đời. Nơi đâu không đón nhận, ta không ngần ngại giũ bụi chân ra đi. Người môn đệ đích thực không vui mừng vì được thế gian kính phục. Nhưng người môn đệ trung thành vui mừng vì tên tuổi đã được ghi trên trời.