Mỗi Người Là Một Chứng Nhân

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo hội mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời. Bài Phúc âm hôm nay cho ta biết, trước khi về trời, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ trở thành những chứng nhân về việc: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”.

Trong lần tạm biệt này, khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đã không thổi hơi trên các ông để ban Chúa Thánh Thần mà sai các ông đi rao giảng cho mọi dân tộc. Ngược lại, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ là: “hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”. Quyền năng đó chính là Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa ban.

Mặc dù được mời gọi để trở thành những nhân chứng về việc Chúa Kitô Phục Sinh, nhưng các môn đệ không thể dựa vào sức mình để làm công việc rao giảng Tin Mừng cứu độ. Các môn đệ cần có sự trợ lực của Chúa Thánh Thần mà chính Chúa Cha đã hứa ban. Chúa Giêsu phải ra đi để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Việc Chúa Giêsu về trời đánh dấu sự hoàn tất sứ mạng cứu chuộc thế gian của Người. Bây giờ là thời điểm hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Để bắt đầu việc rao giảng Tin Mừng, chính Chúa Giêsu, trong thân phận con người, cũng cần ơn Chúa Thánh Thần. Trong những ngày đầu xuất hiện để rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tìm đến với Gioan để được chịu phép rửa tại sông Giođan. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Kitô trong dịp này để tăng thêm sức mạnh cho Người (Lc 4:1). Được tràn đầy Thánh Thần, Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi khó khăn, kể cả sự cám dỗ của ma quỷ trong vòng bốn mươi đêm ngày nơi hoang địa. Vì thế, các môn đệ cũng cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần trong việc làm chứng nhân trong hoang địa thế gian.

Bài đọc một trích sách Tông đồ Công vụ cho ta thấy, cho đến ngày Chúa Giêsu về trời các môn đệ vẫn không có một sự hiểu biết nào về trách nhiệm của các ông cả. Vì trong lần sau cùng Chúa Giêsu hiện ra với các ông, trong các ông có kẻ đã hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?”. Về việc này Chúa Giêsu đã mở mắt các môn đệ để các ông nhận thấy quyền bính Thiên Chúa Cha trong việc tái lập Nước Chúa, còn bổn phận các ông là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu tại Giêrusalem và cho đến tận cùng trái đất.

Bài đọc còn kể tiếp, trong khi Chúa Giêsu được cất lên trời trước mắt các môn đệ, và đang khi các ông còn ngước mắt nhìn theo, thì bỗng có hai người áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y các ông đã thấy Người lên trời”. Qua hai người áo trắng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đừng đứng đó nhìn trời nữa, nhưng hãy chú tâm vào trách nhiệm dưới thế mà các ông vừa được Người ủy thác trước khi về trời. Trách nhiệm đó là kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội. Đó cũng là trách nhiệm hòa giải. Hoà giải đây có nghĩa là đón nhận mọi người để cùng nhau xây dựng Nước Chúa ngay tại thế gian này. Vì, Đức Giêsu, Đấng vừa lên trời, sẽ trở lại thế gian.

Mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời ta được mời gọi để hướng tâm hồn về trời, nơi Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Chúa Cha. Bên cạnh đó ta cũng được mời gọi sẵn sàng mở cửa tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa ban. Đó là lý do tại sao sau Lễ Chúa Lên Trời, Giáo Hội sẽ mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vì chính Chúa Thánh Thần đã giúp sức để Chúa Giêsu có thể hoàn tất công cuộc cứu chuộc loài người. Và cũng nhờ chính một Chúa Thánh Thần mà các môn đệ Chúa đã có thể bắt đầu Hội Thánh để loan báo Tin Mừng. Thì nay, cũng nhờ chính một Chúa Thánh Thần ấy, Ngài sẽ tiếp tục nâng đỡ các tín hữu Chúa hoàn thành trách nhiệm xây dựng Nước Chúa nơi thế gian và làm chứng nhân cho Chúa Giêsu cho đến ngày Người lại đến.