Hình Ảnh Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Chúa Ba Ngôi. Ta biết mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi là nhờ những mặc khải của Chúa Giêsu. Theo Phúc Âm Thánh Gioan, vào dịp lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem mùa đông năm ấy, Người Do thái vây quanh Chúa Giêsu để hỏi xem Người là ai, Chúa đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Tôi và Chúa Cha là một.” (Gioan 10: 25, 30). Sau đó, trong khi từ biệt các môn đệ để trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu còn hứa sẽ ban Đấng Bảo Trợ cho các môn đệ, Người nói: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. . . . Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy”. (Gioan 16: 7, 14-15). Trên đây chỉ là một vài điều Chúa Giêsu dạy để mặc khải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Trải qua muôn thế hệ, con người luôn cố gắng tìm hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Đương nhiên là những ý nghĩa về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì rất phong phú. Bài viết này không nhằm mục đích để giải nghĩa về Chúa Ba Ngôi là thế nào. Dưới đây chỉ là một cố gắng để giải thích về một ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống người tín hữu Công Giáo.

Mở đầu Phúc Âm của ngài, Thánh Gioan viết: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,” (Gioan 1: 1-4). Như vậy, từ khởi đầu đã có Thiên Chúa, có Ngôi Lời và có sự sống. Vì Ngôi Lời là Thiên Chúa và sự sống phát xuất từ Thiên Chúa.

Theo sách Sáng Thế, khi tạo dựng trời đất và muôn loài muôn vật, trong đó có con người, Thiên Chúa luôn dùng lời của Người để phán và mọi sự đã được dựng lên. Tất cả những tạo vật được Chúa dựng lên thì tốt đẹp và mang sự sống. Do đó, ta có thể nói Thiên Chúa và Lời của Người đã phát sinh sự sống. Ta cũng có thể nói, Thiên Chúa là sự sống; Lời của Thiên Chúa là sự sống. Hay ta cũng có thể nói, Thiên Chúa và Lời của Người, và sự sống là một. Vậy, sự sống ở trong Thiên Chúa và ở trong Ngôi Lời. Tóm lại, ta có thể hiểu là từ ban đầu đã có Thiên Chúa, có Ngôi Lời và có Sự Sống. Từ ban đầu đã có Chúa Ba Ngôi.

Là con người, ta được dựng lên theo hình ảnh Thiên Chúa. Là con người, ta được dựng lên với khả năng biết dùng lời nói để diễn đạt ý nghĩ của ta. Lời nói của ta có khả năng mang lại sự sống. Ngược lại, lời nói của ta cũng có khả năng dẫn đến sự chết. Vì một lời ta nói ra có thể làm cho một hay nhiều người được sung sướng, hạnh phúc. Một lời của ta nói ra cũng có thể làm cho một hay nhiều gia đình được sống hòa thuận, yên vui. Ngược lại, một lời ta nói ra cũng có thể làm cho một người, một gia đình, nhiều người hay nhiều gia đình phải tan nát và phải đau khổ triền miên.

Tóm lại ta có thể nói, con người được dựng lên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hay hơn thế nữa, vì con người được Chúa cho có khả năng dùng lời nói để ban phát sự sống, ta cũng có thể nói con người được dựng lên theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, ta được mời gọi để suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi ta được mời gọi để trở nên hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa đã dùng Lời để phát sinh Sự Sống. Ta cũng được mời gọi dùng lời nói để ban phát sự sống.

Chúa Giêsu cũng dạy: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mátthêu 5: 48). Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện qua việc sử dụng lời nói của ta để mang lại sự sống cho những người sống quanh ta.