Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Đêm Ca Nguyện Giáng Sinh, ngày 23/12/2017.

Khách Đến Thăm