Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh, ngày 23/12/2017.
Hình đang được upload

Khách Đến Thăm