Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Mừng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn Mạng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, ngày 01/10/2017.

Khách Đến Thăm