Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Mừng Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn Mạng Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần Thị Thu Trang RSM, ngày 13/08/2017.

Khách Đến Thăm