Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Hội Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Thuyền Nhân, ngày 10/09/2017

Khách Đến Thăm