Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Lễ Kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Mừng Bổn Mạng Hội Cao Niên, ngày 30/07/2017.

Khách Đến Thăm