» 2017

5 lý do để tôi bỏ phiếu KHÔNG đối với hôn nhân đồng tính

Việc tái xác định ý nghĩa của hôn nhân sẽ tác động lên mọi người Úc. Kinh nghiệm ở nước ngoài gợi lên rằng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rất có thể làm mất quyền tự do trong 5 phạm vi sau đây:

1. Tự do TÔN GIÁO
Ta chưa thấy có những biện pháp bảo vệ nào giúp cho cá nhân được quyền gìn giữ, dạy dỗ và thực hành niềm tin của họ về hôn nhân, và cũng không thấy có những biện pháp nào để bảo vệ các định chế đặt căn bản trên niềm tin tôn giáo.

2.Tự do NGÔN LUẬN
Quyền tự do phát biểu của người ta sẽ bị nguy hiểm, nếu họ bị lôi ra trước tòa án về vấn đề kỳ thị, bị phạt tiền hoặc bị đuổi việc, bởi vì họ lên tiếng bênh vực hôn nhân thực sự.

3.Tự do GIÁO DỤC
Các trường học đặt can bản trên niềm tin tôn giáo có thể sẽ không còn được tự do giảng dạy những gì mà giáo hội họ dạy dỗ về hôn nhân và tính dục. Cha mẹ trong các trường công lập có thể sẽ không được quyền rút con cái mình ra khỏi những chương trình giáo dục phái tính một cách quá khích.

4.Tự do HỘI HỌP
Quyền tự do hội họp của người ta sẽ bị nguy hiểm, nếu vì ủng hộ hôn nhân truyền thống, mà họ sẽ bị đuổi việc hoặc bị đàn áp ở sở làm, bị từ chối không cho sử dụng nơi chốn hội họp, hoặc công việc kinh doanh của họ bị tẩy chay hay bị phạt tiền,

5.Tự do LÀM VIỆC
Ta không thấy có những biện pháp nào được đưa ra để bảo vệ người làm việc ở sở làm, giúp họ khỏi bị người ta sách nhiễu buộc họ phải ủng hộ những cuộc hôn nhân đồng tính.
“Tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu hôn nhân đồng tính trở thành luật lệ của quốc gia. Bạn có thể cùng tôi chặn đứng chuyện này bằng cách bỏ phiếu KHÔNG trong cuộc trưng cầu dân ý qua bưu điện.”