Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Xin Cho Tôi Thấy Được

Suy Niện Lời Chúa, năm 2018, Năm B
"Thị giác đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Thị giác tức là khả năng nhìn thấy sự vật bên ngoài thân thể qua cặp mắt..."

Dọn Đường

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C
"Trong Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, khuôn mặt nổi bật là ông Gioan Tẩy Giả. Vai trò của ông là dọn đường cho Đấng Thiên Sai..."

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm C
"Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng khởi đầu năm phụng vụ mới. Trong Mùa Vọng Giáo Hội hướng lòng chúng ta về ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh và đồng thời kêu gọi chúng ta suy nghĩ về ngày Chúa Quang Lâm vào lúc tận thế..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng