Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Y Phục Lễ Cưới

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A
"Chúa Giêsu lại dùng một dụ ngôn khác để nói về Nước Trời. Đây là dụ ngôn về tiệc cưới. Tiệc cưới là hình ảnh phong phú chứa đựng nhiều ý nghĩa..."
Học Đạo

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Hôn Nhân và Cuộc Trưng Cầu Dân Ý

"Mọi đứa trẻ đều có quyền đón nhận tình yêu từ người mẹ và người cha"
(ĐGH Phanxicô, Amoris Laetitia, 172)..."
Học Đạo
5 lý do để tôi bỏ phiếu KHÔNG đối với hôn nhân đồng tính
"Việc tái xác định ý nghĩa của hôn nhân sẽ tác động lên mọi người Úc. Kinh nghiệm ở nước ngoài gợi lên rằng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rất có thể làm mất quyền tự do..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng