Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Công Bình Và Nhân Từ

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B
"Hai điều quan trọng chúng ta thường nhắc tới, đó là công bình và nhân từ. Công bình cần thiết để bảo vệ quyền lợi chúng ta và để duy trì trật tự trong cuộc sống..."

Đền Thờ Của Chúa

Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm B
"Đối với người Do Thái, đền thờ thành Giêrusalem rất quan trọng. Đền thờ là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Hằng năm người ta lên đền thờ để dự lễ Vượt Qua..."

Ý Nghĩa Cuộc Hiến Dung

Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B
"Bài Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay theo Thánh Máccô mô tả cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Biến cố này cho thấy vinh quang của Chúa và nâng đỡ Ngài trong cuộc khổ nạn sắp tới..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng