Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Hãy Mở Ra

Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B
"Nghe và nói là hai chức năng quan trọng trong sinh hoạt của con người. Khi hai chức năng nghe và nói không hoạt động hoặc hoạt động cách khiếm khuyết, thì người ở trong cảnh ngộ này sẽ không còn hội nhập vào xã hội một cách bình thường..."

Thanh Tẩy Tâm Hồn

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B
"Vệ sinh là một vấn đề cần thiết cho cuộc sống con người. Vệ sinh có nghĩa là bảo vệ đời sống. Con người bảo vệ đời sống bằng nhiều cách khác nhau..."

Chọn Chúa

Chúa Nhật 21 Thường, Niên B
"Khuynh hướng bình thường của con người chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe mà thôi. Vì thế sự lắng nghe trong quan hệ con người luôn có tính chất lọc lựa..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng