Trang Nhà »

Mừng Chúa Giáng Sinh 2016

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa, Ngày Quốc Tế Hòa Bình

Gương Sáng Mẹ Maria

"Biến cố nhập thể của Ngôi Lời trong Chúa Giêsu Kitô là biến cố quan trọng trong công cuộc cứu chuộc loài người. Tin Mừng Thánh Gioan khẳng định Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Ga 1:14)..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh

Chúa Ở Cùng Chúng Ta

"Giáng Sinh là một biến cố trọng đại, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người. Giới thương mãi coi Giáng Sinh là dịp để làm ăn kiếm lời. Số người khác xem đây là thời gian nghỉ ngơi..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm A

Người Công Chính

"Khuôn mặt nổi bật trong Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, năm A, là thánh Giuse. Thánh Giuse được mô tả là người công chính. Người công chính là người làm theo luật Chúa..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng

CĐCGVN-NU Chúc Mừng Bổn Mạng Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ, ngày 27/11/2016.
Chương Trình Xây Dựng CĐCGVN/NU 2015.

Cầu Nguyện