Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Sứ Vụ Truyền Bá Đức Tin

Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm B
"Lễ Chúa Thăng Thiên đánh dấu sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô trên dương thế đã hoàn thành. Bây giờ Ngài trở về cùng Thiên Chúa Cha..."

Ở Lại Trong Tình Yêu

Chúa Nhật 6 Phục sinh, năm B
"Hai tuần trước đây Tin Mừng thánh Gioan dùng hình ảnh mục tử đoàn chiên và cây nho cành nho để nói lên mối liên hệ thân thiết giữa Chúa Kitô và các môn đệ..."

Ở Lại Trong Chúa

Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh, Năm B
"Cây nho là hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh. Cây nho biểu tượng cho sự nối kết mật thiết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng