Trang Nhà »

Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân

Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân image
Chương Trình Xây Dựng CĐCGVN/NU 2015.
* Đọc Kinh Mẹ Thuyền Nhân - Đức Ông Nguyễn Minh Tâm
* Nghe Nhạc - Mẹ Thuyền Nhân - Nhạc Sỹ Trần Minh Hứa - * Nhạc và Lời Ca

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm C

Phần Tốt Nhất

"Hiếu khách là một phần quan trọng trong cuộc sống con người. Vì có bản chất xã hội, vì giới hạn, nên con người cần đến với nhau để tìm sự hỗ trợ qua lại..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Yêu Người Thân Cận

"Ước muốn được sống lâu dài mãi mãi là khao khát sâu thẳm của lòng người. Người thông luật trong Tin Mừng Luca 10:25-37 cũng muốn được sống đời đời..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 10 Thường Niên, Năm C

Lời Ban Sự Sống

"Tin Mừng hôm nay bày tỏ lòng Chúa thương xót đến người bất hạnh. Nội dung Tin Mừng trình bày việc Chúa Giêsu cho người con trai của bà góa thành Nain sống lại..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Dòng Ba Đaminh mừng Bổn Mạng (HĐ Tôma Đệ), ngày 07/08/2016.

Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân