Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Giáo huấn yêu thương

Chúa Nhật 5 Phục Sinh
"Trước khi rời xa các môn đệ Chúa Giêsu để lại cho họ một điều răn mới: “Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em..."

Theo tiếng Chúa gọi

Chúa Nhật 4 Phục Sinh
"Hình ảnh người mục tử và đoàn chiên là hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống người Do Thái. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để diễn tả mối liên hệ giữa Ngài với những kẻ tin theo Ngài..."

Luật pháp và phá thai

Học Đạo
"Với tư cách là Giám Mục, sáng hôm nay tôi cũng muốn nói về một diễn biến xã hội trong tiểu bang chúng ta..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng