Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Thương Người Bất Hạnh

Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm B
"Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, bệnh phong bị coi là một loại bệnh nan y. Bệnh nhân bị khai trừ khỏi xã hội. Họ phải mặc áo quần lôi thôi, tóc tai bù xù để thiên hạ tránh xa..."

Ý Nghĩa Của Bệnh Hoạn

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B
"Sinh, lão, bệnh, tử là bốn sự kiện tất nhiên trong cuộc sống của con người trên trần thế. Không ai tránh được những điều này. Các bài đọc hôm nay đều có liên quan đến vấn đề bệnh hoạn..."

Nhịp Cầu

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
"Một điều quan trọng trong thế giới con người là thông tin. Chúng ta dựa vào các phương tiện truyền thông để nối kết với xã hội..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng