Trang Nhà »

Mừng Chúa Giáng Sinh 2016

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A

Tôn Vinh Thiên Chúa

"Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô được thiết lập là để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Ngài. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô đã trao cho Giáo Hội mệnh lệnh đó qua các Tông Đồ..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A

Theo Chúa

"Tin Mừng Mt 4:12-23 cho chúng ta biết Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng sau khi Ngài nghe tin ông Gioan bị vua Hêrôđê bắt. Sự kiện này đánh dấu hai giai đoạn trong sứ vụ của Đấng Thiên Sai: chuẩn bị và thực hiện..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa, Ngày Quốc Tế Hòa Bình

Gương Sáng Mẹ Maria

"Biến cố nhập thể của Ngôi Lời trong Chúa Giêsu Kitô là biến cố quan trọng trong công cuộc cứu chuộc loài người. Tin Mừng Thánh Gioan khẳng định Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Ga 1:14)..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng

CĐCGVN-NU Chúc Mừng Bổn Mạng Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ, ngày 27/11/2016.
Chương Trình Xây Dựng CĐCGVN/NU 2015.

Cầu Nguyện