Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Thái Độ Tiền Của

Chúa Nhật 28 Thường, Niên B
"Trong Tin Mừng Mc 17-30, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về sự quyến rũ của tiền bạc vật chất. Bởi vì tiền bạc vật chất có thể biến con người thành nô lệ..."

Thái Độ Tiền Của

Chúa Nhật 28 Thường Niên, năm B
"Trong Tin Mừng Mc 17-30, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về sự quyến rũ của tiền bạc vật chất. Bởi vì tiền bạc vật chất có thể biến con người thành nô lệ. Từ đó, con người không còn tự do để có thể dấn thân cho những lý tưởng cao thượng..."

Làm Lành Lánh Dữ

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B
"Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ các môn đệ trên đường đi về Giêrusalem. Tin Mừng của Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B trình bày một số điểm về giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng