Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc
Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Lương Thực Trường Sinh

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm B
"Con người thường bị thu hút vào những gì trước mắt, nên chạy theo những gì xuất hiện trên bề mặt mà thôi..."

Hợp Tác Với Chúa

Chúa Nhật 17 Thường, Niên B
"Khung cảnh Tin Mừng Gioan trong Chúa Nhật hôm nay bày ra trước mắt cảnh tượng dân chúng tuôn đến chung quanh Chúa Giêsu bên kia biển hồ Galilê, còn gọi là biển hồ Tibêria..."

Bồi Dưỡng Tâm Linh

Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm B
"Con người có hồn có xác, nên việc xây dựng đời sống tâm linh là điều quan trọng để đem lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ về việc nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm linh..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng