Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Góp Phần Phát Triển Nước Thiên Chúa

Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B
"Chúng ta thường nghe nói về Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu giảng dạy về Nước Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không xác định rõ rệt Nước Thiên Chúa là gì..."

Hiệp Thông Trong Tình Yêu

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
"Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một tín điều quan trọng của đức tin Công Giáo. Mầu nhiệm này vượt quá sự hiểu biết của lý trí..."

Hoa Trái Của Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
"Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là dịp để chúng ta kính nhớ đến việc Giáo Hội khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng