Trang Nhà »

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm A

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm C

Vua Tình Yêu

"Khi nói tới vua, tâm trí chúng ta thường hướng về hình ảnh của những thủ lãnh thế gian, có lãnh thổ, quân đội, cơ chế hành chánh. Nhưng những hình ảnh này không ăn khớp với danh hiệu vương đế của Chúa Giêsu..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C

Cầu Nguyện Để Nuôi Dưỡng Đức Tin

"Cầu nguyện luôn gắn liền với niềm tin tôn giáo. Một niềm tin mà không có sự cầu nguyện thì chưa phải là niềm tin tôn giáo, bởi vì cầu nguyện là phương cách liên hệ với Thiên Chúa..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C

Thương Xót Và Chữa Lành

"Chúa Giêsu tiếp tục hành trình về Giêrusalem, nơi đó Ngài sẽ chịu khổ nạn và phục sinh để cứu độ nhân loại. Trên đường đi, Ngài đã bày tỏ lòng thương xót đến với người phong hủi bất hạnh..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng

CĐCGVN-NU Chúc Mừng Bổn Mạng Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ, ngày 27/11/2016.
Chương Trình Xây Dựng CĐCGVN/NU 2015.

Cầu Nguyện