Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Nguồn Sự Sống
"Mỗi khi chúng ta bắt đầu kinh nguyện, chúng ta đều làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi..."
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A
Đấng Ban Sự Sống
"Chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ. Qua biến cố này, các Tông Đồ bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa Giêsu trao phó..."

Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Con Đường, Sự Thật Và Sự Sống
"Bài Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu nói những lời từ giã các môn đệ, trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh. Chúa biết các tông đồ buồn bã và lo âu vì họ sẽ phải xa vị Thầy yêu dấu của mình..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng