Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Đừng Xét Đoán

Chúa Nhật 8 Thường Niên, Năm C
"Xét đoán, phê bình, chỉ trích là một sự kiện xảy ra thường xuyên trong đời sống con người từ xưa tới nay. Sự kiện này gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm, căng thẳng, xung đột giữa người với người..."

Yêu Thương Như Chúa

Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm C
"Trong cuộc sống, khi gặp nhau, người ta thường có thái độ thân thiện, bởi vì ai cũng muốn được người khác chấp nhận..."

Luật Pháp Và Phá Thai

Học Đạo
"Với tư cách là Giám Mục, sáng hôm nay tôi cũng muốn nói về một diễn biến xã hội trong tiểu bang chúng ta..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng