Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Lòng Chúa Thương Xót

Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh, Năm B
"Ta dễ nghĩ rằng trong các môn đệ của Chúa Giêsu, chỉ có ông Tôma là cứng lòng tin, còn những người khác thì tốt hơn vì họ mau mắn tin vào Chúa khi Ngài hiện ra với họ..."

Phục Sinh Phần Hồn

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm B
"Phục Sinh là ngày lễ quan trọng bậc nhất đối với người Công Giáo cũng như những người tin theo Chúa Kitô. Phục Sinh khơi dậy niềm hy vọng và thúc đẩy ta rao truyền lối sống hy vọng của Tin Mừng..."

Tự Hủy

Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B
"Trong bài Tin Mừng Ga 12:20-33 của Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm B, Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa để nói lên một chân lý về sự sống và sự chết..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng