Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Thái Độ Đối Với Chúa Giêsu

Lễ Chúa Hiển Linh
"Biến cố Giáng Sinh xảy ra âm thầm, nhưng đối với những ai biết về việc Hài Nhi Giêsu chào đời, thì đó là một sự kiện có tầm ảnh hưởng sâu xa..."

Gia Đình Là Trường Giáo Dục Toàn Diện

Lễ Thánh Gia
"Gia đình là một định chế thiết yếu của đời sống con người. Nơi gia đình, con người được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục để đi vào đời sống xã hội..."

Y Phục Lễ Cưới

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A
"Chúa Giêsu lại dùng một dụ ngôn khác để nói về Nước Trời. Đây là dụ ngôn về tiệc cưới. Tiệc cưới là hình ảnh phong phú chứa đựng nhiều ý nghĩa..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng