Trang Nhà »

Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A

Theo Chúa

"Trước khi làm một việc gì quan trọng, chúng ta cũng cần thời gian suy nghĩ, tính toán nhằm đặt mục tiêu, chương trình hành động, để hy vọng đạt được kết quả mong muốn..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A

Luật lệ của Cựu Ước được Chúa Giêsu chấp nhận, vì đó là phương tiện để dân Do Thái thực thi ý Chúa và tuân giữ giao ước của Ngà..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A

Lý Tưởng Hòan Thiện

"Chúa Giêsu đã loan báo rằng Ngài đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn lề luật(Mt 5:17)..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng

CĐCGVN-NU Mừng Lễ Thánh Gia Thất, Bổn Mạng C/T TTHNGD-NU ngày 01/01/2017.
Chương Trình Xây Dựng CĐCGVN/NU 2015.

Cầu Nguyện