Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Làm Lành Lánh Dữ

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B
"Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ các môn đệ trên đường đi về Giêrusalem. Tin Mừng của Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B trình bày một số điểm về giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô..."

Hành Xử Khiêm Nhường

Chúa Nhật 25 Thường, Niên B
"Trong cuộc hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ về con đường tương lai của Ngài. Đó là con đường khổ giá. Ngài phải chịu khổ nạn, rồi mới phục sinh vinh quang..."

Hãy Mở Ra

Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B
"Nghe và nói là hai chức năng quan trọng trong sinh hoạt của con người. Khi hai chức năng nghe và nói không hoạt động hoặc hoạt động cách khiếm khuyết, thì người ở trong cảnh ngộ này sẽ không còn hội nhập vào xã hội một cách bình thường..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng