Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Video Thánh Lễ CNVII Chúa Thăng Thiên Năm A 2020

Bản Tin Cộng Đồng 24/05/2020

Video Thánh Lễ CNVI Phục Sinh Năm A 2020

Video Thánh Lễ CNV Phục Sinh Năm A 2020

Video Thánh Lễ CNIV Phục Sinh Năm A 2020

Video Thánh Lễ CNIII Phục Sinh Năm A 2020

Video Thánh Lễ CNII Phục Sinh 2020

Video Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020

Video Cuộc Thương Khó Đức Chúa GiêSu

Video Đàng Thánh Giá

Video Thánh Lễ Tiệc Ly


Luơng Thực Tâm Linh

- Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A 2020

- Lễ Vọng Phục Sinh 11/4/2020

- Chúa Nhật Lễ Lá 5/4/2020

- Thánh Lễ Tiệc Ly 2020

- Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh 2020

- Phụng Vụ Lời Chúa Tai Gia- Thư Năm Tuân Thánh2020

- Phụng Vụ Lời Chúa Tai Gia- Thư Sáu Tuân Thánh 2020

- Phụng Vụ Lời Chúa Tai Gia- Thư Bay Tuân Thánh2020


Video Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A


Suy Niệm Lời Chúa

CHỖ Ở TRONG NHÀ CHÚA

Chúa Nhật 5 Phục Sinh
"Sau khi Chúa Giêsu cho các môn đệ biết Ngài sẽ chịu khổ hình, các môn đệ xao xuyến, lo âu, nên Chúa Giêsu trấn an họ. Ngài cho họ biết rằng trong Nhà của Thiên Chúa Cha có nhiều chỗ ở và Ngài đi dọn chỗ cho họ..."

VƯỢT BIỂN ĐỜI

Chúa Nhật 4 Phục Sinh
"Đức Mẹ Maria có một chỗ đứng đặc biệt trong Giáo Hội. Từ buổi bình minh của Giáo Hội, các tín hữu đều đã có lòng sùng kính Đức Mẹ cách sâu xa và phong phú..."

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Chúa Nhật 3 Phục Sinh
"Trong cuộc sống con người, khi nói về sự hiện diện với nhau, chúng ta thường nghĩ đến sự hiện diện thể lý, mặt đối mặt với nhau. Hiện diện như thế là điều cần thiết, vì chúng ta là những sinh vật xã hội..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng