Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Quen Quá Hóa Nhờn

Chúa Nhật 14 Thường, Niên B
"Tiếng Việt của chúng ta có câu “quen quá hóa nhờn.” Sự quen thuộc về một người hay một sự vật gì thường làm cho người ta không còn coi trọng người đó hay vật đó nữa..."

Hiệu Quả Của Lòng Tin

Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm B
"Lòng tin là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Những thành quả nhân loại đạt được đều phát khởi từ lòng tin: tin vào chính mình, tin vào tha nhân và tin vào Thiên Chúa..."

Góp Phần Phát Triển Nước Thiên Chúa

Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B
"Chúng ta thường nghe nói về Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu giảng dạy về Nước Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không xác định rõ rệt Nước Thiên Chúa là gì..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng