Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm C
"Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng khởi đầu năm phụng vụ mới. Trong Mùa Vọng Giáo Hội hướng lòng chúng ta về ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh và đồng thời kêu gọi chúng ta suy nghĩ về ngày Chúa Quang Lâm vào lúc tận thế..."

Chuẩn Bị Đón Chúa

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B
"Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật gần cuối năm phụng vụ. Chúa Nhật tuần tới là lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc năm phụng vụ 2005-2006. Trong khung cảnh những ngày cuối năm..."

Thái Độ Tiền Của

Chúa Nhật 28 Thường Niên, năm B
"Trong Tin Mừng Mc 17-30, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về sự quyến rũ của tiền bạc vật chất. Bởi vì tiền bạc vật chất có thể biến con người thành nô lệ. Từ đó, con người không còn tự do để có thể dấn thân cho những lý tưởng cao thượng..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng