Trang Nhà »

Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân

Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân image
Chương Trình Xây Dựng CĐCGVN/NU 2015.
* Đọc Kinh Mẹ Thuyền Nhân - Đức Ông Nguyễn Minh Tâm
* Nghe Nhạc - Mẹ Thuyền Nhân - Nhạc Sỹ Trần Minh Hứa - * Nhạc và Lời Ca

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

Đức Tính Khiêm Nhường

"Khiêm nhường là một đức tính cần thiết trong quan hệ giữa loài người với nhau. Khiêm nhường cũng là một yếu tố của đức tin Công Giáo..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Đời Tạm Và Đời Đời

"Con người có thân xác nên cần có tiền bạc của cải để đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Tuy tiền bạc của cải đem đến lợi ích cho con người..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm C

Phần Tốt Nhất

"Hiếu khách là một phần quan trọng trong cuộc sống con người. Vì có bản chất xã hội, vì giới hạn, nên con người cần đến với nhau để tìm sự hỗ trợ qua lại..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng

CĐCGVN-NU Chúc Mừng Các Người Cha, ngày 04/09/2016.

Mừng Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn Mạng Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần Thị Thu Trang RSM

Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân