Trang Nhà »

Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân

Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân image
Chương Trình Xây Dựng CĐCGVN/NU 2015.
* Đọc Kinh Mẹ Thuyền Nhân - Đức Ông Nguyễn Minh Tâm
* Nghe Nhạc - Mẹ Thuyền Nhân - Nhạc Sỹ Trần Minh Hứa - * Nhạc và Lời Ca

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Yêu Người Thân Cận

"Ước muốn được sống lâu dài mãi mãi là khao khát sâu thẳm của lòng người. Người thông luật trong Tin Mừng Luca 10:25-37 cũng muốn được sống đời đời..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 10 Thường Niên, Năm C

Lời Ban Sự Sống

"Tin Mừng hôm nay bày tỏ lòng Chúa thương xót đến người bất hạnh. Nội dung Tin Mừng trình bày việc Chúa Giêsu cho người con trai của bà góa thành Nain sống lại..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 7 Phục sinh, Năm C

Đời Sống Chứng Nhân

"Lễ Chúa Thăng Thiên là điểm mốc chấm dứt sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu Kitô ở trần gian. Đây cũng là lúc Giáo Hội khởi đầu trách nhiệm rao giảng Tin Mừng mà Chúa trao phó..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng

CĐCGVN-NU Mừng Kính Lễ Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn Mạng Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm, ngày 26/06/2016.

Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân