Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

Ơn Gọi

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C
"Lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề ơn gọi. Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài qua việc Ngài chọn lựa những người phàm để phục vụ Ngài..."

Biết Mình Để Thăng Tiến

Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C
"Chúa Giêsu về Nadarét và giảng dạy trong hội đường vào ngày Thứ Bảy. Mọi người đều thán phục vì những lời Ngài nói (Lc 4:22)..."

Xin Cho Tôi Thấy Được

Suy Niện Lời Chúa, năm 2018, Năm B
"Thị giác đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Thị giác tức là khả năng nhìn thấy sự vật bên ngoài thân thể qua cặp mắt..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng